Idrættens anbefalinger til de kommende naturnationalparker

DGI og DIF ser frem til mere biodiversitet og vil blandt andet bidrage på idrættens arealer. Til gengæld er ønsket, at biodiversitet og friluftsliv skal sidestilles i lovgivningen, så endnu flere kan få glæde af et aktivt udeliv.
5. jan 2021
DGI og DIF ser frem til mere biodiversitet og vil blandt andet bidrage på idrættens arealer. Til gengæld er ønsket, at biodiversitet og friluftsliv skal sidestilles i lovgivningen, så endnu flere kan få glæde af et aktivt udeliv.

Det vakte stor glæde i idrætten og resten af befolkningen, at regeringen sammen med SF, Enhedslisten, de Radikale og Alternativet før jul landede en stor aftale, der skal sikre bedre biodiversitet i Danmark.

De to idrætsorganisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund hilser den nye aftale velkommen. Samtidig håber man på, at der vil blive taget hensyn til det mangfoldige friluftsliv.

”Vi er helt enige i, at der skal investeres i vores fælles natur. Vi oplever i idrætten en stærkt stigende interesse for at opleve naturen på cyklen, på hesteryg eller gående. Desværre har vi allerede set eksempler på, at nogle af de vilde dyr skaber faresituationer i skove og naturreservater. Derfor er vi nødt til at sikre en balance, så det fortsat er sikkert og trygt for eksempel at tage sine børn med ud i naturen,” siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.

Idrætten kan bidrage
De to organisationer har seks punkter med til politikerne, når der skal forhandles om udmøntningen af de kommende nationalparker. Der opfordres blandt andet til at se på, om man kan bruge private skove i stedet for offentlige arealer til parkerne.

”Det er desværre ofte en besværlig og resursekrævende proces at få adgang til at dyrke friluftsliv i de private skove. Derfor anbefaler vi, at man arbejder mod en løsning, hvor man indgår aftale med skovejere om at benytte private skove til Naturnationalparker. Hvis man samtidig holder de populære skove tæt på byerne fri, så sikrer vi, at så mange som muligt fortsat kan få glæde af naturen og vores rige danske friluftsliv,” siger Morten Mølholm Hansen, direktør i DIF.

Hos DGI og DIF har man i flere år arbejdet med, hvordan idrætten bedst kan bidrage til bedre forhold for både dyre- og planteliv. Blandt andet ved at skabe gode rammer for dyreliv på landets golfbaner og andre udendørs arealer.

DIF og DGI’s oplæg til forhandlingerne:

  1. Vi anbefaler at bevare princippet om, at biodiversitet og friluftsliv er ligestillede formål i lovgivningen.
  2. Vi anbefaler, at man afsøger muligheden for at indgå aftaler med skovejere om at placere Naturnationalparker i private skove. Dermed friholdes de offentlige skove, hvor der er bedre adgang for friluftslivet.
  3. Vi anbefaler at undgå Naturnationalparker i bynære skove, da det særligt er her, det vil gå ud over friluftslivet.
  4. Hvis der skal sættes dyr ud, anbefales det at vælge ”fredelige” dyr som får, hjorte og eventuelt elge. Det anbefales, da vildheste og kvæg er opsøgende og ikke kan sameksistere med legende børn eller voksne i løbe-, cykle- eller ridetempo uden potentiel fare for skade på dyr og mennesker.
  5. DIF og DGI er parate til at bidrage med løsninger til at sikre mere biodiversitet på idrætsarealer i byerne. Her har golf allerede lavet aftaler om at skabe gode omgivelser for fugle og bier, og den løsning kan kopieres til andre udendørs idrætter i forbindelse med faciliteterne.
  6. No size fits all. Lokal dialog med de forskellige brugergrupper er vigtig, så der tages højde for specifikke udfordringer og muligheder i de valgte løsninger.