Stop smittekæder med Smittestop-app

Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler alle danskere at downloade Smittestop-app´en, så flest mulige kan få gavn af app´en og hjælpe med at stoppe smittekæder. Nu er de klar med en engelsk version af både app og website.
8. dec 2020
Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler alle danskere at downloade Smittestop-app´en, så flest mulige kan få gavn af app´en og hjælpe med at stoppe smittekæder. Nu er de klar med en engelsk version af både app og website.
Coronaen har igen lagt tunge skyer hen over landet, hvor 38 kommuner med særligt højt smittetryk fra onsdag den 9. december bl.a. må lukke helt ned for al indendørs idræt frem til foreløbig den 3. januar 2021. Samtidig er al udendørs idræt underlagt et forsamlingsforbud på max 10 personer inkl. træner. 
 
Det er en tung måde at afslutte året på, men er desværre en konsekvens af, at vi fortsat har for mange og for lange smittekæder. 
 
Myndighederne har søsat mange tiltag for at komme smitten til livs – en af deres gennemgående opfordringer lyder på, at så mange som muligt downloader deres Smittestop-app. Målet er at bryde så mange smittekæder som muligt hurtigt og effektivt. 
 
Men…. Succesen afhænger af, hvor mange der vælger at downloade og bruge Smittestop-app´en.  
 
For engelsksprogede borgere har app´en indtil nu været vanskelig at forholde sig til, da den kun har været på dansk – det er heldigvis ikke tilfældet længere. Nu findes både app og smittestop.dk både i en dansk og en engelsk version.  
 
Derudover er detmed den nye version muligt at brugeappenpå tværs afvisse europæiske lande, så duogsåfår besked, hvis du har været i nærheden af en person, der har meldt sig smittet i etandetlandvia derespågældendeapp. En funktion, som kanværesærligt relevant for medarbejdere, der rejser på tværs af grænser.   
 
 
Download Smittestop-app´en – og tip engelsksprogede venner og bekendte  
Smittestop-appen kan downloades i både App store & Google play. Du vælger selv sprog i app´en. 
 
Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om Smittestop-app´en på smittestop.dk. Her finder du svar på en række spørgsmål om bl.a. behandling af personoplysninger og brugen af app´en generelt.