Særlige restriktioner udvides til yderligere 31 kommuner

Onsdag den 9. december trådte særlige restriktioner i kraft for 38 kommuner – og yderligere 31 kommuner omfattes af restriktionerne med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Det betyder bl.a., at indendørs idræt lukkes ned i sammenlagt 69 kommuner.
10. dec 2020
Onsdag den 9. december trådte særlige restriktioner i kraft for 38 kommuner – og yderligere 31 kommuner omfattes af restriktionerne med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Det betyder bl.a., at indendørs idræt lukkes ned i sammenlagt 69 kommuner.
Stigende smitte i flere kommuner medfører nu, at yderligere 31 kommuner omfattes af de særlige restriktioner, som trådte i kraft for 38 andre kommuner onsdag den 9. december.
 
Det betyder blandt andet, at der lukkes ned for indendørs idræt frem til 3. januar 2021.
 
Derudover gælder der et forsamlingsforbud på 10 for alle i de berørte kommuner. Børn og unge er altså ikke undtaget i de 69 kommuner med særlige restriktioner.
 
De nye kommuner, der omfattes af de særlige restriktioner gældende fra fredag den 11. december kl. 16 er:
 
 • Alle kommuner i Region Sjælland
 • Alle kommuner i Region Midtjylland
 • Aalborg
 • Fredericia
 • Vejle
 • Middelfart
 
Listen over kommuner, der er omfattet af særlige restriktioner, kan ændre sig løbende og med kort varsel. Vi opfordrer derfor alle idrætsforeninger til at holde sig opdateret på DIF og DGI´s hjemmesider.
 
Det betyder nedlukningen i de 69 kommuner
Nedlukningen af indendørs foreningsaktiviteter gælder både i kommunale, private og kommercielle faciliteter, ligesom det omfatter både individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og stævne- og turneringsaktiviteter.
 
At i alt 69 kommuner nu er omfattet af særlige restriktioner, medfører også, at landsdækkende turnerings- og stævnevirksomhed bortset fra professionel idræt, i praksis bliver stort set umuligt at gennemføre. Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner og kan derfor fortsætte indendørs træning.
 
Det er fortsat muligt at gennemføre træningsaktiviteter udendørs, så længe forsamlingsforbuddet på max 10 personer inkl. træner og øvrige retningslinjer overholdes.
 
DIF og DGI er ved at afsøge mulighederne for kompensation af idrætten i forhold til de nye restriktioner. Det gælder lønkompensation samt yderligere hjælpepuljer.
 
Landsdækkende retningslinjer 
For hele landet gælder, at det gældende forsamlingsforbud på 10 personer og kravet om mundbind forlænges frem til foreløbig den 28. februar 2021. Børn og unge til og med 21 år er undtaget i kommuner uden særlige restriktioner, dvs. grænsen for børn og unge er på 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning.
 
DIF og DGI håber, at de nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan lempes, og danskerne igen kan mødes med hele holdet i den lokale idrætsforening.
 
I mellemtiden sender vi masser af gode tanker til alle frivillige, som igennem ni måneder har lukket op og lukket ned – og i det hele taget har kæmpet for på forsvarlig vis at gennemføre flest mulige aktiviteter til glæde for børn, unge og voksne.
 
3 spørgsmål og svar om de særlige restriktioner
Vi får mange gode spørgsmål fra foreninger i og uden for de berørte kommuner. Vi har her samlet top 3 spørgsmål om de 69 kommuner, der er omfattet af særlige restriktioner frem til den 3. januar 2021.
 
 1. Hvad er reglerne for at krydse kommunegrænserne til kommuner uden særlige restriktioner?
  Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen. Som eksempel: Hvis man bor i en af de 69 kommuner, hvor indendørs idræt er lukket, bør man ikke dyrke fitness eller spille håndbold indendørs i andre kommuner. Og hvis et barn, som bor i en af de 69 kommuner, hvor der max må være 10 børn til udendørs idræt, tager til en anden kommune, så gælder max 10-grænsen også for barnet i den anden kommune. Uanset at der i den anden kommune er en max-grænsen for børn og unge på 50.

 2. Vi er en selvejende forening uden adgang for offentligheden – behøver vi lukke ned for vores indendørs aktiviteter?
  Ja, det er DIF og DGI´s anbefaling, at alle foreninger følger myndighedernes anvisninger og lukker ned for al indendørs aktivitet – det gælder også selvejende foreninger.

 3. Må klub- og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
  Som udgangspunkt skal indendørs faciliteter være lukkede for offentligheden, herunder klubhuse og foreningslokaler. 

  Hvis en forening har behov for at benytte indendørs faciliter, anbefaler DIF og DGI, at det kun sker i forbindelse med helt kortvarigt brug af en enkelt person eller to til fx toiletbesøg eller afhentning af udstyr.

  DIF og DGI afventer pt et endeligt svar fra myndighederne på, i hvilket omfang klublokaler og foreningslokaler kan anvendes til fx toiletbesøg. Når der foreligger svar fra myndighederne, kan DIF og DGI´s anbefaling blive justeret.