Myndighederne slår fast: Kun én gruppe pr. træner

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.
13. nov 2020
Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

Kulturministeriet har præciseret, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

Det er en ændring, der kan få betydning for mange idrætsforeninger, der i forvejen har svære kår med det forsamlingsforbud på max 10 personer inkl. træner, som voksne fra 22 år er omfattet af.

Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning, og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Det er DIF og DGI’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

For idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 fortsat, og idrætsaktiviteterne kan derfor fortsætte som hidtil.

Bemærk at der gælder særlige regler og restriktioner, også for idrætsforeninger, i 7 kommuner i Nordjylland.
 
 
Find flere svar på idrætsrelaterede corona-spørgsmål på dif.dk/corona 

Kan I bestå POLITI-TESTEN?
Selvom der er stor glæde over, at foreningsidrætten kan fortsætte trods corona-restriktioner, er reglerne komplicerede og gråzonerne mange. 

I kølvandet på de justerede fælles retningslinjer for DIF, DGI og Firmaidrætten, har spørgsmålene især omhandlet, hvor mange man må være samlet 10, 50 eller 500 personer.

Det er med god grund, for overtrædelse af forsamlingsforbuddet kan i yderste konsekvens resultere i bøder.

Vi har derfor samlet vores bedste råd til, hvordan I som forening kan foretage disse vurderinger på en ansvarlig måde.

Vi kalder det ”POLITI-TESTEN”. Det vil nemlig altid være en meget konkret vurdering, om det gældende forsamlingsforbud er overholdt eller ej uanset vores retningslinjer. Politiet vil ofte skulle foretage denne vurdering på et kort øjeblik. Det syn, der møder dem, vil danne basis for deres konklusion.