Formandsvalg i DIF

2021 bliver et ganske særligt år for DIF, når der på årsmødet i maj er valg til formandsposten. Nuværende formand Niels Nygaard genopstiller ikke pga. 12-års reglen, så sikkert er det, at der vil ske en udskiftning.
9. okt 2020
2021 bliver et ganske særligt år for DIF, når der på årsmødet i maj er valg til formandsposten. Nuværende formand Niels Nygaard genopstiller ikke pga. 12-års reglen, så sikkert er det, at der vil ske en udskiftning.
For DIF’s bestyrelse er det vigtigt, at der er åbenhed og transparens omkring alle valg til bestyrelsen. Det gælder selvfølgelig også valget til formandsposten.
 
Derfor har et særligt valgforberedende udvalg, hvor DIF’s bestyrelse samt specialforbundene er repræsenteret, arbejdet på at lægge nogle rammer for processen, som skal sikre netop dette.  
 
Konkret er der udarbejdet en beskrivelse af krav og forventninger til en formand i DIF samt en plan for valgprocessen.
 
Det skal være tydeligt for alle interesserede kandidater (men selvfølgelig også alle andre), hvad posten indebærer, og hvordan processen frem mod afgørelsen kommer til at se ud.  
 
Her kan læses mere om følgende:
Udover valg til formandsposten i DIF er der på årsmødet i 2021 også valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en økonomiansvarlig. Mere information om disse samt beskrivelser heraf vil også blive kommunikeret ud i den kommende tid. 

En beskrivelse af DIF’s bestyrelses samlede virke kan findes her.