48,4 idrætsmillioner skal gøre endnu flere danskere aktive

Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden forlænger og fokuserer indsatsen til 2025, hvor målet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Med fleksible idrætstilbud og stærke samarbejder på tværs af samfundet ønsker de fire organisationer at skabe en varig model for, hvordan flere danskere får glæde af et aktivt liv.
25. sep 2020
Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden forlænger og fokuserer indsatsen til 2025, hvor målet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Med fleksible idrætstilbud og stærke samarbejder på tværs af samfundet ønsker de fire organisationer at skabe en varig model for, hvordan flere danskere får glæde af et aktivt liv.

Danskernes idrætsaktivitet var i fremgang inden coronakrisen, både som medlemmer af en forening og generelt. Med næsten 50.000 nye medlemmer i 2019 nåede idrætsforeningerne under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI et historisk højt niveau. Fleksible idrætstilbud som foreningsfitness, voksenintroduktion i tennis og svømning på åbent hav har fået flere med. Og et tæt samarbejde med landets kommuner om blandt andet opsøgende arbejde og samarbejde med boligselskaber i udsatte boligområder har lokket nye målgrupper ind i idrætten.

Den positive udvikling skal fortsætte og fastholdes. Derfor forlænger DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden nu danmarkshistoriens største idrætsinitiativ ”Bevæg dig for livet”, så det løber til og med 2024. Målet er fortsat at blive verdens mest aktive nation.

”De aktive fællesskaber har aldrig været vigtigere end nu. I de første år med Bevæg dig for livet har vi skabt nye motionstilbud, der er testet godt igennem og tilpasset danskernes hverdag, så der er flere muligheder end nogensinde for at være aktiv. Med fortsat fonds-finansiering til Bevæg dig for livet er vi derfor bedre rustet til at sikre, at endnu flere danskere kan få glæden af et aktivt liv,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

I Bevæg dig for livet er der blandt andet udviklet forskellige motionstilbud, som er lette at passe ind i en travl hverdag, og som ikke kræver store fysiske forudsætninger for at komme i gang.

”Vi ved, at danskerne er motiverede for at være mere aktive i deres hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi gør det så let som muligt at omsætte motivation til handling. Om det så er med gåfællesskaber, hvor man ikke behøver at klæde om, eller med tilbud som kano og kajak og Fodbold Fitness, som kan passes ind i en omskiftelig hverdag,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Både Nordea-fonden og TrygFonden bidrager hver med 24,2 millioner kroner frem til og med 2024.

Mere af det der virker
Nordea-fonden og TrygFonden har været med fra begyndelsen i 2015. Fondenes nye bevilling skal forankre og udbygge de positive tiltag i foreningerne og den store tilslutning til motionsevents rundt i landet.

”Vi er i Danmark rundet af en særlig fællesskabsånd, hvor de sociale fællesskaber er en stor del af vores sammenhængskraft. Men for mange står stadig uden for disse fællesskaber og oplever ikke de positive gevinster i form af bedre trivsel, livskvalitet og helbred. Hvert år dør 6.000 i Danmark som følge af inaktivitet, og det vidner om, at vi fortsat har behov for skabe langvarige og omfattende forandringer for at få flere til at bevæge sig. Derfor skal vi holde fast og sætte yderligere fart på de tiltag i Bevæg dig for livet, som i de første to faser har vist, at de virker,” siger Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden.

Udover at skrue op for det, der virker, skal de næste år bruges på at forankre de nye arbejdsmetoder og idrætstilbud, så de kan leve videre efter 2025.

”I de første faser af vores samarbejde har vi i fællesskab skabt fantastiske erfaringer med alt fra familietilbud for travle børnefamilier til særlige idrætsfællesskaber for inaktive. Det har kun været muligt, fordi så mange kommuner, idrætter og samarbejdspartnere kan se meningen i samarbejdet og har samme målsætning. Vi ved nu, at vi har fat i noget, der virker, og vi ved, hvor der frem mod 2025 skal sættes ind. Mange kommuner, foreninger og organisationer er med på holdet og gør sit bedste for at omsætte bevægelsen til flere fysiske fællesskaber. Det er vigtigt for, at arbejdet lever videre, når fondsstøtten udløber,” siger Henrik Lehmann, direktør i Nordea-fonden.

En ekstern evaluering af indsatsen i 2021 skal være med til at sætte retningen for den kommende periode.

Udvalgte resultater i Bevæg dig for livet:

 • Fra 2014 til 2019 er der kommet 72.400 flere medlemmer i DGI’s og DIF’s foreninger.
 • I samme periode har der været en stigning på 111.500 flere voksne medlemmer i de særlige fokusidrætter i Bevæg dig for livet.
 • Fra 2012 til 2018 er antallet af aktive danskere over 16 år steget med 250.000 ifølge et notat fra Danmarks Statistik.
 • Der er indgået målrettede samarbejder med 22 visionskommuner, der repræsenterer hele Danmark på geografi, demografi og størrelse.
 • I de 9 kommuner, der var en del af samarbejdet i starten af 2018, er andelen af voksne borgere, som lever op til WHO’s minimumsanbefaling om 30 minutters motion dagligt, steget fra 67,5 pct. i 2018 til 71 pct. i 2019.
 • 36.000 danskere har deltaget i deres første motionsløb til Royal Run. Samlet har 150.000 danskere deltaget i de to første løb i 2018 og 2019.

Fakta om Bevæg dig for livet:

 • Bevæg dig for livet er et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden
 • Målsætningen med Bevæg dig for livet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation i 2025.
 • Fase 1 løb fra 2015-2017 og havde fokus på at udvikle nye fleksible motionstilbud til danskerne. Både nye idrætstilbud som motionsfloorball og foreningsfitness, men også nye udgaver af klassiske idrætter som Fodbold Fitness og five-a-side håndbold, der er mindre fysisk og teknisk krævende
 • Fase 2 løb fra 2018-2020 og havde som primært fokus at involvere blandt andre politikere, kommuner og civilsamfundsorganisationer i visionen
 • Fase 3 løber fra 2021-2024 og skal blandt andet på baggrund af en ekstern evaluering i 2021 skrue op for de indsatser, der har vist succes i at gøre flere danskere aktive, og forankre indsatsen hos organisationer, foreninger og kommuner, så den lever videre længe efter 2025
 • Du kan læse mere om Bevæg dig for livet her: https://www.bevaegdigforlivet.dk/bevaeg-dig-for-livet/om-bevaeg-dig-for-livet