Idrætsorganisationer: Hold fast i udendørs skole efter corona

Den udendørs undervisning giver mere bevægelse, øger trivslen og gør det lettere for for-eningslivet at bidrage til undervisningen i den åbne skole. Derfor vil Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund have mere udendørs undervisning efter corona.
29. jul 2020
Den udendørs undervisning giver mere bevægelse, øger trivslen og gør det lettere for for-eningslivet at bidrage til undervisningen i den åbne skole. Derfor vil Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund have mere udendørs undervisning efter corona.

På grund af coronakrisen har landets skoler tilbragt stort set hele skoledagen udenfor. Undersøgelser viser, at det har gavnlige effekter på flere områder for eleverne.

”Vi ved fra tidligere undersøgelser af udeskoler, at det kan have en gavnlig effekt på både læring og trivsel. Under corona har skolerne fået fjernet mange af de barrierer, der tidligere stod i vejen, og nu kan vi se, at udelivet både kan fremme bevægelse og gøre det lettere at inddrage det lokale foreningsliv i skoledagen,” siger Andreas Rasch-Christensen, der er forskningsleder ved VIA Pædagogik og Samfund.

Hos idrætsorganisationerne Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejder man allerede med udeundervisning i flere af de koncepter, man har til skolerne. Nu er håbet, at de gode erfaringer bliver taget med over, når skoledagen vender tilbage til normalen.

”Naturen er det fedeste klasseværelse, for den er med til at gøre abstrakt læring nemmere gennem konkrete oplevelser og sansninger. Det gavner elevernes trivsel, motivation og sundhed, at de kommer mere ud, og så rimer det på, at eleverne i høj grad efterspørger mere variation og bevægelse i skoletiden. Skolerne har nu en enestående mulighed for at holde fast i den udendørs undervisning, fordi de alle har prøvet kræfter med den under corona. Så hermed en stor opfordring til skolerne om at bruge de inspirationsmaterialer, der findes på området, og prioritere den udendørs undervisningsform, hvor kroppen sættes forrest,” siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Kommuner bør gå forrest
De to organisationer håber også, at de nye rammer kan skabe bedre mulighed for at inddrage foreningerne i ’Den Åben Skole’.

”Erfaringerne fra udeskolen viser, at vi ved at skifte rammerne om undervisningen ud i sig selv giver mere aktivitet. Og det kan også være lettere at inddrage for eksempel den lokale orienteringsklub i undervisningen, hvis man allerede er ude i naturen. Der er helt sikkert et stort potentiale, selvom det selvfølgelig stadig kræver forberedelse, så det faglige fundament er i orden. Men vi har i hvert fald fået et syn for, at kvaliteten af undervisningen sagtens kan holde højt fagligt niveau, selvom det ikke foregår i klasselokalet,” siger Mikkel Nørtoft Magelund, leder af Team Bredde og Motion i DIF.

Organisationerne håber, at både skoler og kommuner vil være med til at sikre en langsigtet strategi for en mere varieret skoledag, så man lærer af coronakrisen.

”Vi vil gerne i dialog med landets kommuner om, hvordan vi holder fast i de positive erfaringer. Derudover er det vigtigt, at skolelederne sætter en fælles dagsorden på skolerne, så det ikke bliver op til den enkelte underviser at skabe varieret undervisning. Det kan blandt andet ske ved at sikre efteruddannelse til skolens undervisere. Sidst men ikke mindst skal læreruddannelsen i højere grad forberede fremtidens lærere på en mere varieret og aktiv skoledag, så vi får den bedste læring på en trist baggrund,” siger Mikkel Nørtoft Magelund.