PRM: Afgørende timer for foreningslivet

I disse dage er politikerne samlet i erhvervsministeriet for at forhandle sommerpakke. Udfaldet af forhandlingerne får stor betydning for foreningslivet, som er hårdt ramt af coronakrisen.
18. jun 2020
I disse dage er politikerne samlet i erhvervsministeriet for at forhandle sommerpakke. Udfaldet af forhandlingerne får stor betydning for foreningslivet, som er hårdt ramt af coronakrisen.

Fælles pressemeddelelse fra DIF, DGI og DUF

Foreningslivet i Danmark er hårdt ramt af coronakrisen, og derfor bliver der i disse dage kigget med stor spænding i retning af de forhandlinger, som i øjeblikket finder sted i Erhvervsministeriet om en sommerpakke. På bordet ligger et ønske om en udvidelse af den hjælpepakke til foreningslivet, hvor behovet har vist sig mange gange større end de midler, der er til rådighed.

DIF og DGI administrerer tilsammen 44 millioner kroner fra den oprindelige hjælpepulje, men har modtaget ansøgninger fra knap 3.000 foreninger på samlet 257 millioner kroner. DUF har 2,5 millioner til uddeling og har modtaget ansøgninger for samlet 17,4 millioner.

”Søgningen af puljen viser, at coronakrisen har trykket dybe spor efter sig i foreningslivet. Jeg håber, at der bliver kigget velvilligt på ønsket om en udvidelse af puljen, da behovet med stor tydelighed er til stede,” siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

De økonomiske tab for foreningerne kommer blandt andet på grund af, at de har måttet aflyse mange af deres egne arrangementer. Desuden har medlemmerne og frivillige har ikke kunnet skaffe indtægter, fordi festivaler og byfester rundt om i landet ikke kan afholdes. Endelig har nogle foreninger også været berørt af manglende kontingentindbetalinger under nedlukningen.

”Vi skal sikre, at der også er et velfungerende foreningsliv at vende tilbage til efter Corona-krisen. Hver en krone, der kan holde hånden under de økonomisk pressede foreninger, vil være kærkommen, siger formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen.

Lignende toner lyder lyder der fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)

“Corona-krisen har ramt foreningslivet hårdt. De mange ansøgninger til nødpuljen viser, at der stadig er et kæmpe behov for økonomisk hjælp. Vi håber, at Folketingets partier vil tilføre flere midler til nødpuljen, så vi kan give en håndsrækning til flere af de foreninger, som stadig mangler hjælp,” siger Chris Preuss, formand i DUF.

De oprindelige midler til corona-hjælpepuljerne på i alt 50 millioner kroner kommer fra en politisk aftale, der blev indgået mellem regeringen og V, DF, RV, SF, Ø, K og Alternativet den 7. april. Af aftaleteksten fremgår det, at behovet skulle evalueres medio maj 2020.


For yderligere kommentarer kontakt:

Niels Nygaard, formand DIF, 20737112

Charlotte Bach Thomassen, formand DGI, 30283295

Chris Preuss, formand DUF, 22889996