Coronakrisen rammer udsatte børn og unge i idrætsforeninger ekstra hårdt

DIF’s get2sport-medarbejdere i udsatte boligområder er bekymrede for medlemmerne under coronakrisen. Skolesamarbejde og opsøgende arbejde i boligområderne skal hjælpe med at samle udsatte børn og unge op under og efter krisen.
5. maj 2020
DIF’s get2sport-medarbejdere i udsatte boligområder er bekymrede for medlemmerne under coronakrisen. Skolesamarbejde og opsøgende arbejde i boligområderne skal hjælpe med at samle udsatte børn og unge op under og efter krisen.

Den midlertidige lukning har ramt landets idrætsforeninger hårdt. Men det går ekstra hårdt ud over de børn og unge i udsatte boligområder, der får ekstra meget ud af deltagelse i foreningslivet. Det oplever man hos DIF get2sport, der er Danmarks Idrætsforbunds (DIF) særlige indsats i landets udsatte boligområder:

”For børnene i udsatte boligområder er det ikke kun glæden ved idræt, der er på spil. Det er også tryghed i hverdagen, positive netværk og generel trivsel. Desværre hører vi fra vores medarbejdere i de udsatte boligområder en stor bekymring for børnene. Ikke blot i forhold til, om de kommer tilbage igen på den anden side, men særligt i forhold til, hvordan de trives under den nuværende situation. Det er bekymrende, for vi ved, at det er de børn, der har ekstra meget brug for frirummet og fællesskabet i foreningen,” siger Preben Astrup, konsulent i DIF get2sport.

DIF get2sport støtter op om foreningernes arbejde i det udsatte boligområder, hvor det på grund af sociale, økonomiske og kulturelle årsager traditionel er svært at drive forening.

For at skabe de bedst mulige vilkår for de udsatte familier, opererer nogle DIF get2sport-foreninger med kontingentbetaling delt ud på månedlige betalinger. Men den model giver bagslag under en aktivitetspause, fordi familierne skal tage stilling til medlemskabet hver eneste måned, så flere under corona-krisen stopper med at betale. Det er blandt andet tilfældet i Hundige Boldklub.

Opstart i skolen
Mens foreningsaktiviteterne er sat på pause, arbejder DIF get2sport-medarbejderne på at bevare kontakten til børn og unge i de udsatte områder. For eksempel gennem telefonisk kontakt til familierne og tilstedeværelse i boligområderne.

På Søndervangskolen i Aarhus har de i halvandet år arbejdet sammen med den lokale get2sport-medarbejder. Efter genåbningen for de mindste klasser har skolen igen tilbudt idræt til børnene.

”Vores ambition er at skabe en sammenhængende indsats i vores lokalsamfund. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde noget andet end undervisningen for vores elever fra familier, hvor presset er endnu større under isolationen. Derfor har det været ekstra vigtigt at komme hurtigt i gang igen, så vi kan fortsætte kontakten med både børnene og deres familier. Og vi kan mærke, at børnene virkelig har savnet det,” siger Martin Bernhard, der er viceskoleleder på Søndervangskolen.

Det er eleverne fra 0.-4. klasse, der deltager i aktiviteterne. Aktiviteterne drives af Jesper Knudsen, der både fungerer som DIF get2sport-medarbejder i Aarhus Kommune og lærer på Søndervangskolen og derfor har indgående kendskab til både børnene og deres familier.

Hos DIF get2sport er man glade for samarbejdet og for at holde kontakt til børnene:

”Vi vil forsøge med de forudsætninger vi nu har at holde kontakt til børnene og deres familier, for eksempel med det opsøgende arbejde i boligområderne og gennem telefon og sociale medier. Fraværet af et foreningsliv under corona er særlig kritisk i udsatte boligområder, da de negative fællesskaber i områderne stadig holder åbent. Hvis de mister kontakten til foreningerne permanent, så frygter vi konsekvenserne for de unge,” siger Preben Astrup.

Om DIF get2sport:
DIF get2sport hjælper idrætsforeninger i udsatte boligområder. Der er i dag 60 DIF get2sport-foreninger i 50 udsatte boligområder i 25 kommuner. De DIF get2sport-støttede foreninger har 12.369 børn og unge som medlemmer. Indsatsen er finansieret af satspuljemidler, TrygFonden, DIF og får desuden støtte af Guldsmeden Hotels.

Effekterne af idrætsforeninger i udsatte boligområder:
62 % er blevet mere glad for at gå i skole, efter at de er begyndt i en idrætsforening
84 % har fået nye venner og/eller et større netværk
50 % bruger tid i foreningen eller på banen, når de ikke er til træning
65 % føler sig mere trygge i boligområdet, fordi de kender folk fra deres idrætsforening
90 % oplever, at de er blevet mere tilfredse med deres liv, efter at de er begyndt i en idrætsforening


Kilde: DIF Analyse, ’Effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder’ Lavet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt 300 medlemmer af DIF get2sport-foreninger i hele landet.