Virring Skolen (Skanderborg) udvalgt til moderniseringsprojekt

Virring Skolen i Skanderborg Kommune er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Virring Skolen i Skanderborg Kommune er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

”Når man træder ind i gymnastiksalen på Virring Skole, er det som at træde ind i en tidslomme, hvor tankerne automatisk ledes hen på klassiske fejesving krydret med spring over hest,” sådan lyder Virring Skolens egen beskrivelse af dens gymnastiksal, der blev bygget i starten i 1960’erne og ikke er blevet renoveret siden.

Skolen, der er en gammel kommunal folkeskole grundlagt i 1907, ligger i Skanderborg Kommune og er en af de skoler, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

”Generelt er salen ikke tidssvarende ift. til nye og kreative aktiviteter. Samtidig er der et omklædningsrum, som også trænger til en gennemgribende renovering, og ideer til hvordan det bedst muligt kan renoveres og bygges om. Det nedlagte baderum blevet lavet om til opbevaringsrum. Udover dette er der kun ét toilet tilgængeligt for brugerne,” skriver skolen i sin ansøgning om at komme med i projektet.

Noget af det, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” fandt interessant i ansøgningen var også, at man vil etablere et moderne forsamlingshus for alle byens borgere:

”Det, at man tænker skolens idrætsfaciliteter som et samlingspunkt for hele byen, der i øvrigt har en befolkningstilvækst, ser vi mange muligheder i. Et sted, hvor man søger fællesskabet og får lyst til at bevæge sig i, og den ambition vil vi gerne bakke op om,” siger Torben Hansen, der er udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt og har været med til at udvælge skolen.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

 

Om Virring Skole:

Virring skole er en kommunal folkeskole. Skoledistriktet dækker udover Virring også Fruering og Vitved, som ligger 3-4 km. fra Virring samt Hylke, der er placeret i den sydlige ende af Skanderborg Sø ca. 10 km. væk fra Virring. Der går pt. 420 elever på skolen fra børnehaveklasse-9. klasse, og på alle årgange er der 2 spor.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter:

Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Søndervangskolen (Århus Kommune)

Ahlmann-skolen ((Sønderborg Kommune)