To Frederiksberg-skoler udvalgt til moderniseringsprojekt

Skolen ved Søerne og Søndermarkskolens forældede gymnastiksale på Frederiksberg er begge udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Skolen ved Søerne og Søndermarkskolens forældede gymnastiksale på Frederiksberg er begge udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

”Vi har at gøre med nogle gymnastiksale på Frederiksberg, som i den grad trænger til renovering, og som måske kun i begrænset grad understøtter de gode mål og visioner, som er præsenteret i vores bevægelsespolitik.” Sådan lyder Frederiksberg Kommunes beskrivelse af gymnastiksalene på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarksskolen.

De to skoler på Frederiksberg er nu af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne og selvorganiserede kan benytte sig af dem til idræt efter skoletid.

”Det vil det være en stor motivation for skolerne, lærere og elever at kunne lege og eksperimentere med, hvordan nye didaktiske værktøjer kan udvikles, samt hvordan en nymoderniseret sal kan understøtte en skoledag med mere bevægelse,” skriver kommunen i ansøgningen om at komme med i projektet.

Det er også noget, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” fandt relevant i ansøgningen:

”De to gymnastiksale på Frederiksberg tager fat på en spændende udfordring – en urban kommune med mange mennesker, der skal dele om rammerne til fritidsliv. Skole og foreningsliv smelter sammen, og en kreativ bearbejdning af rammerne med bl.a. stærk synergi mellem ude og inde skal åbne op for leg og bevægelse i skolen samt aktiviteter og fællesskab i hverdag og weekend blandt øvrige byboere i lokalområdet – også for de idrætsuvante,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Nytænkningen af gymnastiksalene bliver understøttet af, at Frederiksberg Kommune arbejder sammen med Frederiksberg Idræts-Union, DIF og DGI for, at endnu flere borgere bliver idrætsaktive på Frederiksberg.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

Om Skolen ved Søerne:
Skolen ved Søerne er en kommuneskole med ca. 700 elever. Skolen holder til på to adresser på henholdsvis Niels Ebbesens Vej, som er hovedbygningen inkl. de to gymnastiksale. Den huser ca. 400 børn fra 0. kl. til 5. kl. med 3 spor på hver årgang samt SFO. Skolen ved Søerne er placeret i et af de tættest befolkede lokalområder på Frederiksberg.

Om Søndermarkskolen:

Der går 770 elever på Søndermarkskolen med dertilhørende 140 medarbejdere. Skolens placering i den syd/sydvestlige del af Frederiksberg Kommune, gør, at beboersammensætningen omkring skolen er meget blandet, og der således går elever bosiddende i det mere velhavende kvarter især øst for skolen, men også fra de boligsociale områder syd for skolen.

De øvrige 8 udvalgte eksempelprojekter er:

Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Ahlmannskolen (Sønderborg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Søndervangskolen (Århus Kommune)

Virring Skolen (Skanderborg)