Søndervangskolen i Viby Syd udvalgt til moderniseringsprojekt (Århus Kommune)

Søndervangskolen i Viby Syd er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder.'
18. maj 2020
Søndervangskolen i Viby Syd er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder.'

”Den kan vel nærmest defineres som retro,” sådan lyder Søndervangskolens egen beskrivelse af dens gymnastiksal, som er opført i 1969.

Skolen, der er en folkeskole i Århus Kommune, beliggende i Viby Syd, er en af de skoler, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

Søndervangskolens gymnastiksal er opført som en del af den samlede skole tilbage fra 1969.

”Den er oprindelig og kan i dag vel nærmest defineres som retro; den har dermed kvaliteter, som fortsat kan anvendes, men den kan med fordel moderniseres, så idræt kan tænkes endnu bedre ind i de mange andre ting, der foregår på skolen,” skriver skolens personale i deres ansøgning om at komme med i projektet.

Noget af det, som folkene bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” også fandt interessant var, at Søndervangskolen har ambitioner om at udvikle et mødested for lokalområdet, som kan benytte sig af idrætsfaciliterne.

”Søndervangskolen har ca. 93 % tosprogede elever, og den ligger i, hvad man betegner som et udsat boligområde. Vi vil meget gerne bidrage til realisering af skolens vision om at blive en slags kraftcenter for lokalområdet og dets familier, hvor man også kan søge hen og dyrke idræt og fællesskabet efter skoledagen er slut,” siger Casper Lindemann, der på DIF’s vegne sidder med i styregruppen bag projektet.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

 

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

 

Om Søndervangskolen:
Søndervangskolen er en folkeskole i Århus kommune beliggende i Viby Syd.

Skoledistriktet består af tre større almene boligforeninger, der i 1960’erne opførte bebyggelserne Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen med mere end tilsammen 1600 lejligheder. Endvidere er der to større villakvarterer i distriktet – alt i alt bor der ca. 5.300 indbyggere i Søndervangskolens distrikt. Skolen har ca. 360 elever fordelt på 2 spor samt 60 medarbejdere. Centralt i kvarteret ligger Søndervangskolen, den lokale folkeskole. Herudover findes gymnasium/HF, andre uddannelsesinstitutioner samt et udbud af dagtilbuds-pladser og fritidstilbud i området.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter:

Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Ahlmann-skolen (Sønderborg)

Virring Skolen (Skanderborg)