Skolen ved Rønnebær Allé udvalgt til moderniseringsprojekt

Gymnastiksalen på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør Kommune er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle Gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Gymnastiksalen på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør Kommune er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle Gymnastiksale - nye muligheder'.

”Gymnastiksalene er slet ikke tidssvarende og arealmæssigt dækker de ikke de behov, som idrætsfaget i udskolingen har brug for.” Sådan lyder Helsingør Kommunes beskrivelse af gymnastiksalene på Skolen ved Rønnebær.

Skolens to gymnastiksale, der begge står i original stand fra 1963, er af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden nu blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

”Vi ønsker at understøtte udviklingen af et idrætskraftcenter, som kan bidrage til talent- og elitesatsningen, fremme mulighederne for en varieret idrætsundervisning, styrke brobygningen mellem skole- og foreningssamarbejde og endeligt skabe nye muligheder for idrætsfællesskaber for lokalområdet,” skriver kommunen i ansøgningen om at komme med i projektet.

De ambitioner er også nogle, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” bakker op om:

”Vores mål med projektet er netop, at vi skal udvikle og afprøve en række konkrete løsninger på nytænkende indretning samt om- og tilbygning af gymnastiksale, så de i højere grad understøtter de nutidige behov både til brug i undervisningen, men også så lokalsamfundet og dets foreninger i højere grad bliver inviteret til at bruge faciliteterne, når skolen ikke gør det,” siger Torben Hansen, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt, der har været med til at udvælge de kommende projekter.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

 

Om Skolen ved Rønnebær Allé:
Skolen ved Rønnebær Allé huser alle 7. – 9. klasser i Snekkersten Skoledistrikt. Herunder huser skolen også Helsingør Kommunes 6 idrætsklasser, der er et idrætstilbud i samarbejde med lokale idrætsforeninger og Team Danmark. På skolen går der samlet 420 elever, fordelt på 3 årgang med hver 6 spor.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter er:

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Søndervangskolen (Århus Kommune)

Virring Skolen (Skanderborg)

Ahlmannskolen (Sønderborg)