Mariagerfjord Idrætsskole udvalgt til moderniseringsprojekt

Mariagerfjord Idrætsskole i Mariager Fjord Kommune er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Mariagerfjord Idrætsskole i Mariager Fjord Kommune er udvalgt til at indgå i projekt 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

”Gymnastiksalen bliver varm om sommeren og kold om vinteren, så isoleringen er nok faldet sammen, og i det hele taget har der nok ikke været meget isolering,” sådan lyder Mariagerfjord Idrætsskoles egen beskrivelse af dens gymnastiksal.

Gymnastiksalen, der er bygget i 1963 samtidig med opførsel af Onsild Centralskole syd for Hobro, er en af de gymnastiksale, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

Selvom der er tale om en idrætsskole rummer Mariagerfjord Idrætsskole ikke alle de ønskede muligheder for at sætte endnu mere fokus på kropslig dannelse, læring og trivsel i hverdagen:

”For at den ønskede tilgang til læring med udgangspunkt i motion og bevægelse bliver mulig, kræver det en opgradering. Efter købet af Onsild Hallen, der ligger lige ved siden af skolen, er der åbnet op for flere muligheder end tidligere,” skriver idrætsskolen i dens ansøgning om at komme med i projektet.

Noget af det, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” også fandt interessant i ansøgningen var, at Mariagerfjord Idrætsskole har ambitioner om at integrere lokalsamfundet og foreningerne i samarbejdet om skolens faciliteter mere:

”Det, at skolen har en plan om at skabe et attraktivt samlingssted for lokalsamfundet, hvor skolen og idrætsforeningen vil være de største brugere, men hvor der skal være plads til alle, gør, at det er noget, vi ser muligheder i og ønsker at bakke op om,” siger Casper Lindemann, der på DIF’s vegne sidder med i styregruppen bag projektet.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov.

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

Om Mariagerfjord Idrætsskole:
Mariagerfjord Idrætsskole ligger i landsbyen Sønder Onsild. Landsbyen ligger 6-7 km. fra Hobro. Den startede op som privatskole i 2012 med 96 elever, i dag har idrætsskolen 185 elever med 1 spor fra 0.-9. klasse.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter er:
Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Ahlmannskolen (Sønderborg Kommune)

Søndervangsskolen (Århus Kommune)

Virring Skolen (Skanderborg)