Hou Skole udvalgt til moderniseringsprojekt (Odder Kommune)

Hou Skole i Odder Kommune er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Hou Skole i Odder Kommune er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

”Gymnastiksalen er bygningsmæssig i god stand. Men tilhørende omklædningsrum med brusere er nedslidt, utidssvarende og trænger til en kærlig hånd,” sådan lyder Hou Skoles egen beskrivelse af dens gymnastiksal.

Skolen, og den tilhørende gymnastiksal, er bygget i 1969, ligger i Odder Kommune, og er en af de skoler, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

”Vi vil udvikle tværgående aktiviteter i lokalsamfundet med henblik på at udnytte stedets sammenhængskraft og at opnå merværdi i samarbejde med byens foreninger,” skriver skolens personale i ansøgningen om at komme med i projektet.

Det er også noget, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” fandt interessant i ansøgningen:

”Det, at skolen har en plan og et ønske om at skabe et attraktivt samlingssted for lokalsamfundet og de tilhørende foreninger, er noget vi meget gerne vil bakke op om,” siger Casper Lindemann, der på DIF’s vegne sidder med i styregruppen bag projektet.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

 

Om Hou Skole:
Hou er med sine ca. 1.560 indbyggere den største landsby i Odder Kommune med 22.844 indbyggere. 10 km syd for Odder, 30 km øst for Horsens og 33 km syd for Aarhus. Skoledistriktet er Parkvejens Skole.

Hou Skole og Børnehus drives som en landsbyordning med fælles ledelse med landsbyordninger i Saksild, Hou, Gylling og Hundslund. Tunø Skole er også en del af Landsbyordningen. Der har været skole i Hou siden 1871, hvilket startede som privat skole og blev kommunal i 1896.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter er:
Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Søndervangsskolen (Århus Kommune)

Virring Skolen (Skanderborg)

Ahlmannskolen (Sønderborg)