Haldum Hinnerup Skolen udvalgt til moderniseringsprojekt (Favrskov Kommune)

Haldum Hinnerup Skolen i Favrskov Kommune er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Haldum Hinnerup Skolen i Favrskov Kommune er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

Gymnastiksalen er et vindue tilbage til 70’erne,” sådan lyder Favrskov Kommunes egen beskrivelse af Haldum Hinnerup Skolens gymnastiksal.

Skolen, der er en kommunal folkeskole i Favrskov Kommune, er en af de skoler, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

”Gymnastiksalen i Haldum Hinnerup udfylder i dag en begrænset ramme for elevernes aktive bevægelse og foreningernes idrætsaktiviteter. Salen bærer præg af, at gymnastikken var den dominerende aktivitet i idrætsfaget med ribber og bænke. Dette harmonerer ikke med Favrskov Kommunes ambition om et mangfoldigt udbud af aktiviteter på tværs af alder og niveau,” skriver kommunen i sin ansøgning om at komme med i projektet.

Netop ambitionerne om mere bevægelse i skoletiden, var også noget af det, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” fandt relevant i ansøgningen:

”Det, at skolen rent faktisk har ambitioner om at gøre noget ud af, at eleverne bevæger sig mere i skoletiden, men også at åbne mere op for muligheden for, at foreninger kan bruge salen, gør, at det er noget, vi meget gerne vil hjælpe med at løse,” siger Casper Lindemann, der på DIF’s vegne sidder med i styregruppen bag projektet.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder

Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

 

Om Haldum Hinnerup Skole:
Haldum Hinnerup Skolen er en kommunal folkeskole beliggende i Favrskov Kommune med ca. 660 elever og skolen oplever et stigende elevtal. Skolens primære idrætsfacilitet er idrætshallen og gymnastiksalen. Ydermere har skolen en mindre gymnastiksal på skolen, som også bruges til mindre fællesarrangementer, skoleteater mm. Skolen er tre-sporet fra 0.-9. klasse, og er fysisk adskilt i 3 afdelinger/klynger.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter:

Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Søndervangsskolen (Århus Kommune)

Virring Skolen (Skanderborg)

Ahlmann-skolen (Sønderborg)