Fjeldsted Harndrup Skole udvalgt til moderniseringsprojekt (Middelfart Kommune)

Fjeldsted Harndrup Skole i Middelfart Kommune er én af de skoler, der er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.
18. maj 2020
Fjeldsted Harndrup Skole i Middelfart Kommune er én af de skoler, der er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

”Skolen trænger generelt til en renovering, det gælder også gymnastiksalen,” sådan lyder Middelfart Kommunes beskrivelse af Fjeldsted Harndrup skoles gymnastiksal.

Skolen, der er en kommunal folkeskole oprindeligt fra 1961, er en af de skoler, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

På trods af at skolen længe har prioriteret idræt og bevægelse, er mange af faciliteterne i dag utidssvarende, én ting er, at pigerne skal gå igennem drengenes omklædningsrum for at komme til deres eget, noget andet er selve salen, der skal have ordnet akustikken og gøres mere tidssvarende, så den kan bruges som både som bevægelses-, idræts- og samlingsrum for skole og lokalsamfund:

”Der skal være gode rammer for bevægelse på kommunens skoler. Renoveringen ses derfor som et middel til at realisere målet om ”en skole i bevægelse,” skriver Middelfart Kommune i ansøgningen om at komme med i projektet.

Det var også det, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” fandt interessant i ansøgningen, netop at Fjeldsted Harndrup Skole vil tilpasse gymnastiksalen til de nutidige krav i idrætsundervisningen:

”Vores mål med projektet er, at vi skal udvikle og afprøve en række konkrete løsninger på nytænkende indretning samt om- og tilbygning af gymnastiksalen, så den i højere grad understøtter de nutidige behov for bl.a., at faciliteterne fungerer som faglokale for idrætsfaget, samtidig med at det også tilbyder muligheder for lokalsamfundet,” siger Torben Hansen, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder
Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

 

Om Fjeldsted Harndrup Skole:
Fjelsted Harndrup Skolen er en kommunal, et-sporet folkeskole fra 0.-6. årgang beliggende i Middelfart Kommune. Skolen har i dette skoleår i alt ca. 100 elever og 7 klasser. Skolen har som den eneste skole i Middelfart Kommune valgt at tilbyde sine elever linjeidræt på 4.-6. årgang. Foruden den obligatoriske idrætsundervisning, har alle elever derfor derudover 2 timers linjeidræt om ugen.

De øvrige 9 eksempelprojekter er:

Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)

Skolen ved Søerne (Frederiksberg)

Søndermarkskolen (Frederiksberg)

Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)

Hou Skole (Odder Kommune)

Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)

Søndervangskolen (Århus Kommune)

Virring Skolen (Skanderborg)

Ahlmann-skolen (Sønderborg)