Ahlmann-skolen udvalgt til moderniseringsprojekt (Sønderborg)

Ahlmann-skolen i Sønderborg er én af de skoler, der er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale-nye muligheder'.
18. maj 2020
Ahlmann-skolen i Sønderborg er én af de skoler, der er udvalgt til at indgå i projektet 'Gamle gymnastiksale-nye muligheder'.

”Både gymnastiksale, omklædningsrummene og redskabsrummene fremstår kolde, gamle og slidte, ” sådan lyder Ahlmannskolens egen beskrivelse af dens gymnastiksal, der er opført i 1927.

Skolen, der er en gammel kommunal folkeskole grundlagt i 1907, ligger i Sønderborg Kommune og er en af de skoler, der af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at komme med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som skal køre henover de næste fire år.

Formålet med projektet er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan benytte sig af dem til foreningsidræt efter skoletid.

På trods af at skolen har fået ekstra fokus på idrætsundervisningen, følger faciliteterne ikke med ambitionerne:

”Vi har øget prioriteringen af idrætsfaget på skolen, men det er svært, når vores faciliteter er nedslidte og mangelfulde,” skriver skolens personale i ansøgningen om at komme med i projektet.

Det er også noget, som organisationerne bag projekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” fandt relevant i ansøgningen:

”Det, at skolen rent faktisk har ambitioner om at gøre noget mere ud af elevernes bevægelse i skoletiden, men at de føler sig begrænset i det på grund af dårlige faciliteter, er noget vi meget gerne hjælper med at gøre noget ved,” siger Torben Hansen, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt.

De ti lokale eksempelprojekter, der nu er fundet, udvikles i første omgang gennem en fælles udviklingsproces. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Til hvert af de ti eksempelprojekter, i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Om projekt Gamle gymnastiksale-nye muligheder
Der er behov for at nytænke de mange gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne, der ligger på landets folkeskoler, og derfor er Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale. Der er afsat 2.225.000 kr. til at hjælpe skoler og kommuner med at få moderniseret og nytænkt de klassiske gymnastiksale, så de er mere i øjenhøjde med nutidens behov

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

Om Ahlmannskolen:

Ahlmannskolen i Sønderborg er en gammel kommunal folkeskole, der er grundlagt i 1907. I dag har skolen dels en almen del og dels en specialafdeling. I alt er der 275 elever. Skolens gymnastiksale bruges hver dag i skoletiden som idrætslokale. Efter skoletid gør skolens SFO og klub brug af salene. Efter kl. 17 er der pt. 10 foreninger, der anvender salene. Udover dette udlånes salene til diverse formål i weekenderne.

De øvrige 9 udvalgte eksempelprojekter er:
Skolen ved Rønnebær Allé (Helsingør)
Skolen ved Søerne (Frederiksberg)
Søndermarkskolen (Frederiksberg)
Fjeldsted Harndrup (Middelfart Kommune)
Haldum Hinderup (Favrskov Kommune)
Hou Skole (Odder Kommune)
Mariager Fjord Idrætsskole (Mariager Fjord Kommune)
Søndervangskolen (Århus Kommune)
Virring Skolen (Skanderborg)