Sidste chance for at søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje lukker fredag den 15. maj, så hvis ens klub lider økonomisk under corona-nedlukningen, så er det nu, man skal søge.
11. maj 2020
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje lukker fredag den 15. maj, så hvis ens klub lider økonomisk under corona-nedlukningen, så er det nu, man skal søge.

Det er ved at være sidste chance, hvis man vil søge om midler til sin forening fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Puljen indeholder 44 millioner kroner, der på baggrund af ansøgninger uddeles til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med coronakrisen. Det kan være som følge af aflyste stævner, manglende kontingentbetalinger, manglende deltagelse på festivaler og lignende.

Puljen åbnede for ansøgninger fredag den 1. maj, og alle ansøgninger vil blive behandlet senest ved udgangen af juni måned.

Også idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF og DGI, kan søge puljen. Yderligere oplysninger om ansøgningsprocedure, retningslinjer samt spørgsmål og svar kan findes på DIF’s hjemmeside på adressen www.dif.dk/stotte

Pengene i puljen kommer fra Kulturministeriet på baggrund af en politisk aftale indgået af et bredt udsnit af folketingets partier.