Få økonomisk hjælp til ældre og sårbare grupper i idrætsforeningerne

Idrætsforeninger kan søge op til 50.000 kroner til initiativer til at byde ældre, sårbare og udsatte grupper ind i idrætsfællesskaber oven på coronakrisen.
27. maj 2020
Idrætsforeninger kan søge op til 50.000 kroner til initiativer til at byde ældre, sårbare og udsatte grupper ind i idrætsfællesskaber oven på coronakrisen.

Coronakrisen er særlig hård for den ældre del af befolkningen og for den del af befolkningen, som i forvejen er sårbare og udsatte. Mange danskere i denne del af befolkningen har ekstra hårdt brug for de trygge fællesskaber, som findes i idrætsforeningerne.

Det er vigtigt at få disse grupper tilbage i idrætsfællesskaberne, og dette kan foreninger få økonomisk hjælp via ’Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen’.

Foreninger kan søge beløb fra 10.000 til 50.000 kroner til at kickstarte aktiviteter oven på nedlukningen og hjælpe de ældre og sårbare grupper tilbage i fællesskaberne.

Der kan være tale om betaling for et velkomstarrangement med grillpølser eller en masse andre tiltag.

Det er i høj grad fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan søges til, så aktiviteten understøtter formålet. Dog kan der ikke søges tilskud til almindelige drifts- og administrationsomkostninger, uspecificerede projektomkostninger, diæter eller udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse.

I ansøgningen skal foreninger opgive navn og kort beskrivelse af samarbejdspartner(e) i projektet. Her kan man som medlemsklub skrive Danmarks Idrætsforbund.

Der er afsat fem millioner kroner til puljen, og de uddeles løbende frem mod 1. oktober. Læs mere om puljen og find ansøgningsskema her.