DIF Innovation Lab tager ansvar i coronakrisen

DIF Innovation Lab deltager i EU-kommissionens ’EU vs. Virus’, hvor de stiller kompetencer til rådighed til løsninger på coronaudfordringer, og samtidig håber lab’et at blive klogere på idéudvikling.
23. apr 2020
DIF Innovation Lab deltager i EU-kommissionens ’EU vs. Virus’, hvor de stiller kompetencer til rådighed til løsninger på coronaudfordringer, og samtidig håber lab’et at blive klogere på idéudvikling.

Hvad har EU og 37 coronarelaterede udfordringer med dansk idræt og innovation at gøre? Umiddelbart ikke meget. Men virkeligheden er en anden. 

DIF Innovation Lab, der er et projekt under DIF, og som er økonomisk støtten af Industriens Fond, og foruden DIF også tæller Dansk Design Center og Dansk Industri i partnerkredsen, er nemlig inviteret med til et såkaldt hackathon i EU-regi kaldet ’EU vs. Virus’.   

Til daglig arbejder DIF Innovation Lab med at rådgive startups og etablerede virksomheder om at skabe fremtidens produkter, services og digitale løsninger til idrætten. Men her i en krisetid ønsker DIF Innovation Lab at bidrage med erfaring og viden til udvikling af nye løsninger, der kan hjælpe til at tackle corona.

Over tre dage skal op mod 50.000 personer på tværs af landegrænser og fagligheder udvikle innovative løsninger på 37 coronarelaterede udfordringer.

Niels Henrik Sørensen er normalt ’Head of Sportstech’ i DIF Innovation Lab, men han vil nu iklæde sig rollen som mentor og hjælpe iværksættere, studerende og virksomheder med at tænke kreativt og udvikle løsninger til at tackle coronakrisen – på tre dage.

”Jeg deltager i ’EU vs. Virus’ for at støtte op om et godt formål og give mit ydmyge bidrag til at skabe innovative løsninger på tværs af Europa i en svær tid. Løsningerne er formentlig ikke direkte idrætsrelaterede, men DIF Innovation Lab arbejder også med sundhed, og der vil desuden blive behov for nye træningsmetoder, digitalisering og frivillighed i idrætten efter corona. Samtidig får jeg forhåbentligt et indblik i nye trends og innovative idéer – og hvem ved, måske nogle af dem også kan anvendes i idrættens verden efterfølgende,” siger Niels Henrik Sørensen og fortsætter:

”Jeg skal ikke være traditionel deltager i hack’et, men er blevet spurgt, om jeg vil være mentor eller sparringspartner for en række teams i forhold til deres løsninger af et konkret problem. Det gælder fx både i forhold til forretningsduelighed, målgruppetænkning, afsætning og implementering. Jeg skal kort sagt guide kreative hjerner i en retning, hvor løsningerne også har en reel gang i den virkelige verden. Og her mener jeg i al beskedenhed, at jeg har noget at bidrage med fra mit arbejde i DIF Innovation Lab og fra tidligere i min jobkarriere.”

Niels Henrik Sørensen har mange års erfaring som management konsulent og har desuden erfaring som iværksætter inden for både sundhed og finansielle services. I DIF Innovation Lab er han ansvarlig for netværk og samarbejdspartnere inden for området ’sportstech’.

EU kommissionens ’EU vs. Virus’–hackathon finder sted online fra den 24.-26. april.

Læs mere om EU vs. Virus.