Fællesskaberne er vigtigere end nogensinde

Kronik bragt i Kristeligt Dagblad 15. april 2020.
16. apr 2020
Kronik bragt i Kristeligt Dagblad 15. april 2020.

Foråret 2020 har været en meget alvorlig forskrækkelse for os alle sammen. Konsekvenserne af coronaens indtog i Danmark og i hele verden har været enorme. Og de har også sat deres tydelige spor i idrætsforeningerne, der normalt myldrer med glade børn unge og voksne i alle aldersgrupper. Det er ikke tilfældet netop nu, hvor vi for første gang i vores tidsalder bliver mødt med synet af tomme atletikbaner, langhårede fodboldtæpper og et rungende ekko i håndbold- og svømmehaller.

De tomme baner står i kontrast til, at de danske idrætsforeninger trives bedre for hvert år. Der er flere idrætstilbud at vælge mellem end nogensinde, og fællesskaberne er i høj kurs. Alene i det seneste år er der kommet næsten 50.000 flere medlemmer i landets 11.349 idrætsforeninger under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det betyder, at der for første gang nogensinde er flere end 2,3 millioner medlemmer.

Det viser medlemstallene for 2019, som er offentliggjort i dag.

Vi er både glade og stolte over udviklingen. Det er vigtigt for foreningerne, for danskerne, for folkesundheden og for sammenhængskraften i samfundet. Det er også positivt, fordi vi i Bevæg dig for livet sammen med Nordea-fonden og TrygFonden har sat et ambitiøst mål om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Målt i aktive danskere lyder målsætningen, at vi skal have 600.000 flere aktive danskere og 325.000 flere i idrætsforeningerne inden 2025. Her er dagens tal en milepæl. For hvis vi kan holde den positive udvikling, så er målsætningen bestemt inden for rækkevidde. Faktisk vil en direkte fremskrivning af årets medlemstal betyde, at vi når over 350.000 i 2025. Det er selvfølgelig fortsat spekulationer, men under alle omstændigheder er vi glade for den status, vi kan gøre på foreningsidrætten i Danmark anno 2020.

Fremgangen er ikke begrænset til enkelte områder. Der er flere af de helt små i aldersgruppen 0-6 år, og der er flere, som har rundet 70, der lever et aktivt seniorliv. Og der er fremgang i alle aldersgrupper ind imellem. En anden tendens er, at fremgangen både ses i individuelle idrætter som svømning og fitness, men også gør sig gældende i holdidrætter som floorball, basketball og håndbold. En idræt som tennis med stolte traditioner har vendt mange års medlemstilbagegang til en samlet fremgang på 5.000 medlemmer de seneste tre år. Det skyldes ikke mindst, at det er blevet lettere som nybegynder at starte til tennis – selv i en sen alder.

I Ry Tennis Klub har de niveauopdelte introforløb for nye medlemmer, så der er plads til at slå lidt huller i luften, uden at man kommer til at føle sig udenfor. Sammen med en mentorordning for at fastholde medlemmer og et generelt fokus på at inkludere medlemmerne i de vigtige beslutninger i foreningen, så har det resulteret i næsten en fordobling af medlemmer på to år.

Når det går så godt med at få flere medlemmer i idrætsforeningerne, er det vigtigt at understrege, at Bevæg dig for livet ikke kun er idrættens vision. Det er en vision for idrætsaktivitet og folkesundheden, som vi er i gang med at samle Danmark om. Et eksempel er de 21 visionskommuner, vi siden 2018 har indgået samarbejde med. Sammen skal vi gøre flere end 130.000 borgere idrætsaktive de kommende år, og vi har fået en rigtig god start. Alene fra 2018 til 2019 er der kommet 22.181 nye medlemmer i de 21 kommuner. Det svarer til en fremgang på tre procent på et enkelt år. Oveni den fremgang kommer så de borgere, der er blevet aktive for sig selv eller i andre fællesskaber end foreningerne.

Kommunerne er afgørende for, at vi kan leve op til mantraet om, at foreningslivet er for alle. Der er fortsat forskel i idrætsdeltagelsen afhængig af demografiske og sociale skel. I idrætten har vi udviklet fleksible idrætstilbud med lave barrierer, der passer til alle danskere. Og i de kommunale forvaltninger har de daglig kontakt med mange borgere, der ikke af sig selv har overskuddet til at opsøge et mere aktivt liv, selvom det er netop den målgruppe, der kan få mest ud af lidt ekstra bevægelse. Derfor er samarbejdet i den grad et win-win. Når foreningerne bliver inddraget i den kommunale genoptræning og forebyggende sundhedsindsats, så er de sociale relationer med til at fastholde de sunde vaner. Og når der bliver iværksat foreningsaktiviteter i udsatte boligområder, så giver det udsatte borgere et positivt tilhørsforhold, der kan være en genvej til andre samfundsfællesskaber. Derfor håber vi, at vi kan inspirere resten af landets kommuner til lignende tiltag.

En anden vigtig samarbejdspartner er de nationale politikere på tværs af politiske skel, der har været med til at sætte tryk på, at netop nogle af de mest udfordrede målgrupper får lettere adgang til idræt og motion i hverdagen. Der er indført en national pulje til fritidspas til at betale foreningskontingent, så også økonomisk trængte familier kan sende deres børn til idræt. Og en pulje til at styrke samarbejdet mellem de kommunale sundhedsindsatser og foreningslivet skal gøre det lettere at udskrive foreningsidræt på recept.

I de seneste medlemstal er der for første gang nogensinde flere end en million kvindelige medlemmer af idrætsforeningerne. En del af forklaringen er, at der er kommet langt mere fokus på fleksible motionstilbud. Det er populært blandt kvinderne, især dem der også har travlt med arbejde og hjemmeboende børn. En anden del af forklaringen på fremgangen er, at mange foreninger har skabt særlige tilbud til kvinderne, og det gør, at flere kvinder får lyst til at være med.

Et godt eksempel er Fodbold Fitness-holdet hos ORI i Frederikssund. Her møder der troligt omkring 25 kvinder op til træning hver tirsdag, og fokus er på det sociale og motionen. I alt er der godt 40 medlemmer på holdet, og den kurve er støt stigende til trods for familiære forpligtelser og mange andre gøremål i hverdagen. Faktisk træner holdet videre under den nuværende foreningspause, så 15-20 spillere står klar, når træner Michelle Larsen starter livesending op på Facebook. Det foregår stadig fast hver tirsdag, men på grund af efterspørgslen bliver det nu suppleret af yderligere en gang eller to om ugen, når der er tid.

Selvom medlemstallene er en vigtig indikator på fremdriften, så er Bevæg dig for livet mere end det. Rigtig mange danskere vil nemlig gerne være mere aktive. Men for mange er der lang vej fra sofaen og ned i et foreningstilbud. De målgrupper skal der også være tilbud til. Løbefesten Royal Run er et godt eksempel. Der har i 2018 og 2019 været samlet flere end 150.000 deltagere. Og hvert af årene har flere end 30.000 deltaget i et motionsløb for første gang. Blandt andet fordi der er korte distancer på en mile eller lidt mere end halvanden kilometer, så får det flere motionsuvante til at stille op. Det samme gør sig gældende for de mange gåtilbud, der er poppet op rundt i landet. På den første nationale gåuge i efteråret 2019 deltog flere end 10.000 på 465 ture rundt i landet.

Alle de mange deltagere, der har været med i Royal Run eller på gåture, kan ikke aflæses i idrættens medlemstal endnu. Men de har taget et mindst lige så vigtigt og svært første skridt på rejsen mod et mere aktivt liv. Vi er nødt til at anerkende, at den rejse skal deles op i flere bidder. Nu skal vi arbejde for at hjælpe de mange motiverede videre på den rejse, så de forhåbentlig fremover kan aflæses i medlemstallene de kommende år.