Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Skanderborg Kommune

2.429 flere medlemmer er kommet til Skanderborg Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.
15. apr 2020
2.429 flere medlemmer er kommet til Skanderborg Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Skanderborg Kommune. Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 2.429 medlemmer frem, så der nu er 30.239 medlemmer fordelt på kommunens 112 foreninger.

DGI og DIF har siden 2014 arbejdet sammen med TrygFonden og Nordea-fonden om Bevæg dig for livet-samarbejdet, der skal gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

”Vi er enormt stolte over det store arbejde i landets idrætter og foreninger, der skaber den historiske fremgang. Fremgangen viser os, at vores fælles indsats i Bevæg dig for livet virkelig gør en forskel ude i foreningerne og for den enkelte dansker. Sammen har vi fået tilpasset idrætten med fleksible motionstilbud, så foreningslivet kan fastholde og styrke den centrale position i danskerens liv,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.

Der er fremgang i alle de syv aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har oplevet en fremgang i 2019.

Stor fremgang i visionskommuner
Som noget nyt samarbejder de to organisationer i Bevæg dig for livet med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper.

På tværs af de såkaldte visionskommuner er der i det seneste år sket en fremgang på 22.181 medlemmer, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i Bevæg dig for livet:

”Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi virkelig kan flytte på en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision, men i høj grad en vision for et aktivt Danmark på tværs af alle aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.