Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Norddjurs Kommune

825 flere medlemmer er kommet til Norddjurs Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.
15. apr 2020
825 flere medlemmer er kommet til Norddjurs Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang for foreningsidrætten i Norddjurs Kommune. Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger gået 825 medlemmer frem, så der nu er 14.165 medlemmer fordelt på kommunens 97 foreninger.

DGI og DIF har siden 2014 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden haft Bevæg dig for livet-samarbejdet om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

”Vi er enormt stolte over den kæmpe indsats, der leveres i idrætsforeningerne, og som nu giver historisk mange medlemmer. Det at bevæge sig for livet taler til hver enkelt af os, og samtidig har idrætsforeningerne taget nye aktiviteter og organiseringsformer til sig. Danskere i alle aldre værdsætter det aktive fællesskab. Det styrker foreningernes rolle på landet og i byen,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019.

Stor fremgang i visionskommuner
I Bevæg dig for livet samarbejder DGI og DIF med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper. Indsatserne i kommunerne henvender sig også til borgere, der er aktive uden for foreningslivet.

På tværs af de 21 såkaldte visionskommuner er der i det seneste år sket en fremgang på 22.181, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i idrætten:

”Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi kan flytte en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision men en vision for folkesundheden i Danmark på tværs af aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af både DGI og DIF.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.