DIF: Vigtig og værdifuld hjælp til idrætsforeningerne

Kulturministeriet har tirsdag aften offentliggjort en ny hjælpepakke, der blandt andet betyder essentiel hjælp til idrætsforeningerne.
7. apr 2020
Kulturministeriet har tirsdag aften offentliggjort en ny hjælpepakke, der blandt andet betyder essentiel hjælp til idrætsforeningerne.

DIF har den seneste tid arbejdet på højtryk og været i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af Folketingets partier om behovet for hjælp til dansk idræt. Og derfor vækker det glæde, at der til aften blev sat nogle meget vigtige flueben i corona-hjælp til idrætten

”I første fase kom idrætten med i lønkompensationsordningen og muligheden for at få kompensation ved større arrangementer. Men krisen kradser langt bredere i dansk idræt og også vores breddeklubber er hårdt ramte. Derfor er vi super glade for, at politikerne har lyttet til os og nu udvider hjælpen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til kulturministeren og Folketingets partier,” siger Niels Nygaard.

Helt konkret har Kulturministeriet tirsdag aften offentliggjort, at regeringen og aftalepartierne yder et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner. Beløbet skal bruges til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter som følge af COVID-19.

”Mange af idrættens ildsjæle arbejder frivilligt på sommerens festivaler, kræmmermarkeder og stævner for at tjene penge til deres klub. Dén mulighed er nu forsvundet. Og sammen med fx manglende indtægter fra salg i pølseboden til klubkampe, risikoen for udmeldelser og udsigten til vigende sponsorindtægter fra de lokale virksomheder er de lokale idrætsforeninger hårdt pressede. Derfor er hjælpen en af de rigtig dejlige nyheder til gavn for vores vigtige idrætsfællesskaber,” fastslår Niels Nygaard.

Om ordningen
Aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Kontaktpersoner:

Niels Nygaard, formand i DIF, nny@dif.dk, / tlf. 20 73 71 12

Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF, mmh@dif.dk / tlf. 21 66 37 74

Aftalen blev indgået tirsdag aften før påske og næste trin er at få beskrevet de mere præcise rammer for, hvordan der kan søges om hjælp. Så snart de ting er faldet på plads, melder vi ud her på hjemmesiden på dif.dk/corona