DIF og LOA kommer med opfordring til kommuner: Tænk jer om, når I bygger – I kan skabe stor merværdi

Det er tid til at tænke sig om, inden kommunerne kaster sig ud i alt for store projekter lige nu. Sådan lyder det fra Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden, der netop har udsendt et idékatalog til landets kommuner oven på Regeringens suspendering af anlægsloftet.
6. apr 2020
Det er tid til at tænke sig om, inden kommunerne kaster sig ud i alt for store projekter lige nu. Sådan lyder det fra Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden, der netop har udsendt et idékatalog til landets kommuner oven på Regeringens suspendering af anlægsloftet.

Det har givet travlhed i landets kommuner, at Regeringen den 26. marts suspenderede anlægsloftet for alle kommuner resten af året. Nu er anledningen nemlig til at realisere visioner, som der ellers ikke kunne findes finansiering og kommunal anlægsramme til. Blandt andet når det gælder idrætsfaciliteter og mødesteder, som idrætsorganisationen Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden arbejder for at få forbedret og moderniseret.

- Men lad os nu få mest muligt ud af de milliardstore anlægsprojekter til glæde for alle, lyder det fra de to organisationer. De mener, at det er nødvendigt for kommunerne at tænke sig rigtig godt om, inden de kaster sig ud i alt for store projekter lige nu.

- Selvom ideerne og ønskerne til fx store idrætsanlæg er mange, så er det ikke muligt at sætte gang i den slags projekter nu, da processerne omkring finansiering, lokal involvering, design, myndighedsgodkendelse og selvfølgelig anlæggelse vil tage mange år, derfor er det vigtigt at tænke i det muliges kunst, siger Esben Danielsen, der er direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Han bliver bakket op af Poul Broberg, der er chef for public affairs i DIF:

- Hvis de fysiske rammer for idræt og bevægelse skal styrkes yderligere, så bliver man som kommune nødt til at udse sig mindre anlægsprojekter og måske kvalificere allerede planlagte projekter. Det kan være klimatilpasningsprojekter og energirenoveringer af fx idrætshaller. Lige nu står mange idrætsfaciliteter tomme og klar til at få foretaget de renoveringer. Det kan både føre til bedre indeklima, men også til store driftsbesparelser de næste mange år.

Tænk i nye formål og brugergrupper
De to organisationer mener desuden, at det er vigtigt at se på, hvad der kan skabe merværdi for endnu flere borgere, hvis kommunerne også tænker nye formål og brugergrupper ind. Anledningen er der nu til at styrke de fysiske rammer for idræt, bevægelse og fællesskab, hvis der arbejdes hurtigt og tænkes kreativt, lyder det fra DIF og LOA.

Derfor har de to organisationer sammen sendt et idékatalog til samtlige af landets kommuner, hvor der kan findes inspiration til små greb, der kan gøre en forskel. I kataloget nævnes tre eksempler, som kan inspirere til, hvordan man som kommune med mindre tiltag kan skabe fysiske rammer for nye aktiviteter, behov og målgrupper.

De tre eksempler er:

Yderligere information om suspendering af anlægsloftet:

  • KL skønner, at kommunerne samlet vil kunne igangsætte allerede planlagte anlægsprojekter for op mod 2,5 mia. kr. i 2020 ved at fremrykke anlægsprojekter.
  • Suspenderingen af anlægsloftet har til hovedformål at holde gang i anlægsbranchen

Læs hele idékataloget her