COVID-19: Retningslinjer for afholdelse af idrætsarrangementer

Fredag den 6. marts kom Statsministeriet med en række klokkeklare anbefalinger på tiltag, der skal medvirke til at inddæmme coronasmitte i Danmark. DIF og DGI støtter op om de nye anbefalinger og opfordrer alle forbund, landsdelsforeninger, klubber og idrætsforeninger til at gøre det samme.
6. mar 2020
Fredag den 6. marts kom Statsministeriet med en række klokkeklare anbefalinger på tiltag, der skal medvirke til at inddæmme coronasmitte i Danmark. DIF og DGI støtter op om de nye anbefalinger og opfordrer alle forbund, landsdelsforeninger, klubber og idrætsforeninger til at gøre det samme.

Spredningen af coronavirus har taget til i Europa de seneste dage. For at inddæmme smitten har Statsministeriet i dag udsendt nye, skærpede retningslinjer for bl.a. større forsamlinger. De nye retningslinjer gælder indtil videre frem til udgangen af marts 2020.

De nye retningslinjer får betydning for store dele af dansk idræt, der i den kommende tid kan befinde sig i svære dilemmaer, når der skal vurderes for og imod afholdelse af planlagte arrangementer.  

Her følger retningslinjer og gode råd fra sundhedsmyndighederne:

Forsamlinger med MERE end 1000 personer
Anbefalingerne er tydelige for arrangementer med over 1.000 deltagere. Disse arrangementer bør enten aflyses eller udskydes – alternativt afholdes uden tilskuere.

Ved tvivlsspørgsmål bør man altid henvende sig til sundhedsmyndighederne. Vi henviser derfor til myndighedernes nyoprettede hjemmeside coronasmitte.dk og den tilhørende hotline på telefon 7020 0233. 

Arrangementer med FÆRRE end 1000 deltagere
Her skal følgende vurderes:

 • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
 • Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

  Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:

 • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
 • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
 • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
 • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
 • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (telefon 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Hvad gør vi med igangværende arrangementer – eller arrangementer denne weekend, som deltagere allerede er mødt frem til?
Myndighederne opfordrer til, at du vurderer dit arrangement i forhold til smitterisikoen og myndighedernes anbefalinger. Det gælder også arrangementer, som er i gang.

Smitterisikoen forøges:

• med antallet af personer, som er samlet
• hvis deltagerne opholder sig tæt sammen under arrangementet
• indendørs arrangementer vil også normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer
• det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.


Nyttige links

På DIF og DGI’s hjemmesider vil vi løbende kommende med opdateringer, men I opfordres alle til at følge med på myndighedernes hjemmesider, så I får den nyeste information.
Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk 
Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk 
Statens Seruminstitut:www.ssi.dk 
Udenrigsministeriet: www.um.dk  (rejsevejledninger)