Corona: Muligheder for kompensation til DIF-idrætten

Opdateret den 20. marts: For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen foreløbigt iværksat to ordninger - en arrangementsordning og en mulighed for midlertidig lønkompensation. Få et hurtigt overblik over dem her.
17. mar 2020
Opdateret den 20. marts: For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen foreløbigt iværksat to ordninger - en arrangementsordning og en mulighed for midlertidig lønkompensation. Få et hurtigt overblik over dem her.

Opdateret 20. marts 2019.

DIF har været – og er det fortsat – i en tæt dialog med regering, ministerier og styrelser i forhold til COVID-19, særligt i forhold til den såkaldte arrangementsordning.

Ordningerne er etableret for at holde hånden under de foreninger/klubber mv., der er særligt økonomisk nødlidende pga. coronaudbruddet og de afledte, nødvendige myndighedstiltag:
 
”Det er positivt, at regeringen er klar med en hjælpepakke til de klubber og foreninger, der er blevet særlig hårdt ramt. Vi er samtidig opmærksomme på, at krisen rammer andre sektorer og brancher endnu hårdere end os. Nu er det afgørende, at DIF-idrætten udviser ansvarlighed og samfundssind, så ordningen kommer de særligt hårdt ramte idrætsaktører og andre sektorer/brancher til gode først,” fastslår direktør for Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen.

De to kompensationsordninger i overskrifter

Arrangementsordningen
Ordningen omfatter arrangører, der i perioden 6. til 31. marts 2020 har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere. Arrangementet skal have været planlagt til afholdelse i Danmark, ligesom det skal have været åbent for offentligheden og haft åben for tilmeldinger før den 6. marts. Se alle forudsætningerne her
 
Der ydes kompensation for tabte indtægter ved aflysning af omfattede arrangementer og merudgifter ved udskudte arrangementer. Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for arrangøren.  
 
Der blev åbnet for ansøgninger den 20. marts 2020. Der kan ansøges her 

Midlertidig lønkompensation
Ordningen er målrettet erhverv/organisationer, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis man vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. 

For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. 

Man kan maksimalt opnås lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. 

5 dages ferie, afspadsering mv.
Den enkelte lønmodtager, som der søges lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.  

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Ansøgning om kompensation sker på virk.dk, som forventes at åbne for ansøgninger den 20. marts 2020. De første udbetalinger forventes at finde sted fra uge 14. 

Nyttige links vedr. lønkompensationsordningen:
Aftale og fakta om ordningen – herunder krav ifm. ansøgning
Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

COVID-19: Sygedagpenge
Normalt kan en arbejdsgiver søge om sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdages sygdom. 

Men et nyt tiltag i forhold til det danske arbejdsmarked gør, at hvis sygemeldingen skyldes coronavirus, kan arbejdsgiver få sygepengerefusion allerede fra første sygedag. Det gælder både, hvis medarbejderen er smittet med coronavirus, og hvis medarbejderen er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne.

Ændringen i sygedagpengeloven har tilbagevirkende kraft og gælder fra den 27. februar. Det betyder, at arbejdsgiver kan søge refusion fra første sygedag for alle medarbejdere, der har været sygemeldt fra den 27. februar, hvis sygemeldingen skyldes coronavirus eller hvis medarbejderen må blive hjemme på grund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Der skal søges refusion på vanlig vis gennem virk.dk, og angive ”anden årsag” og med fritekst skrive, at årsagen er covid-19. Medarbejderen skal skrive under på en tro- og loveerklæring om, at der er tale om coronavirus. 

Normalt skal dder søges om sygedagpengerefusion senest 5 uger efter første fraværsdag, men hvis der skal søges om refusion fra 1. sygedag for medarbejder, der er blevet sygemeldt i perioden fra 27. februar til og med den 17. marts, pga. coronavirus, skal det senest ske den 15. april 2020.

Derudover har vi samlet alt relevant infomation omkring COVID-19 (Corona) på www.dif.dk/corona