Corona: Kan vi udskyde afholdelse af generalforsamlinger m.m.?

DIF opfordrer til, at indendørs forsamlinger udsættes, så længe myndighederne fraråder at mødes i større forsamlinger – dette gælder også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder.
16. mar 2020
DIF opfordrer til, at indendørs forsamlinger udsættes, så længe myndighederne fraråder at mødes i større forsamlinger – dette gælder også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder.
Opdateret den 20. april.

Myndighederne har den 17. marts forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til foreløbig den 10. maj. Forbuddet trådte i kraft fra kl. 10 onsdag den 18. marts.

DIF bakker op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne.
 
På baggrund af ovenstående er det derfor DIF´s generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Bestyrelsesmøder kan med fordel afholdes online.
 
Hvad sker der, hvis I udsætter en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde?
Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:
 
1. Bestyrelsen som forretningsministerium
Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.
 
Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. 
 
Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.
 
2. Regnskab 
Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.
 
Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde. 
 
3. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette.
 
Har I spørgsmål?
I skal som idrætsforening kontakte jeres forbund.  
 
Opmærksomhedspunkter ved forsamlinger med færre end 10 deltagere  
Vær opmærksom på følgende, hvis I er færre end 10 deltagere og overvejer at gennemføre jeres generalforsamling eller repræsentantskabsmøde:
Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.
Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.
Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus. 
Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.
Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
Udenlandske gæster: Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

I DIF har vi samlet alt information om COVID-19 (corona) på dif.dk/corona