PRM: Udelukkelser i triatlon-sager

Tidligere sportschef i Triatlon Danmark, Michael Krüger, og triatleten Sif Bendix Madsen er blevet idømt henholdsvis fire og et års udelukkelse på grund af anvendelse af en metode, som strider mod de nationale antidopingregler.
4. mar 2020
Tidligere sportschef i Triatlon Danmark, Michael Krüger, og triatleten Sif Bendix Madsen er blevet idømt henholdsvis fire og et års udelukkelse på grund af anvendelse af en metode, som strider mod de nationale antidopingregler.

DIF’s Dopingnævn har truffet afgørelse i sagerne mod henholdsvis Michael Krüger, der er tidligere sportschef i Triatlon Danmark, og triatleten Sif Bendix Madsen. Michael Krüger har fået fire års udelukkelse, mens Sif Bendix Madsen blev idømt en udelukkelse på et år.

Sagerne, som er indbragt af Anti Doping Danmark, drejer sig ikke om forbudte stoffer, men om tilskyndelse til og anvendelse af en metode, som strider mod antidopingreglerne.

Ifølge dopinglisten er det forbudt at få intravenøse infusioner eller indsprøjtninger af mere end 100 ml i løbet af 12 timer. Sif Bendix Madsen har erkendt at have fået en infusion på 500 ml saltvandsopløsning (Ringer-acetat). Det er ikke på dopinglisten, men det er metoden altså. Derfor blev hun dømt for overtrædelse af antidopingreglerne.

Væsken og infusionsudstyret blev udleveret til Sif Bendix Madsen via hendes nærmeste familie af daværende sportschef for Triatlon Danmark, Michael Krüger. Han er derfor blevet dømt på grund af reglerne om administration af en forbudt metode.

Strafferammen for Sif Bendix Madsen var op til fire års udelukkelse, men hun endte med at få et år - blandt andet på grund af at hun kun var 17 år, da overtrædelsen fandt sted. Desuden var det strafnedsættende, at hun spillede en passiv rolle, og at hun ikke vidste, at der var tale om en ulovlig metode.

Både Sif Bendix Madsen og Michael Krüger har været udelukket midlertidigt siden den 28. juni 2019, og den periode skal fratrækkes den udelukkelse, som de to personer er blevet idømt.

De detaljerede skriftlige kendelser vil i løbet af næste uge blive lagt på hjemmesiden www.dif.dk.