PRM: Uvildig undersøgelse med skarp kritik af ti år i dansk elitesvømning

Den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem til i dag er nu afsluttet. Og konklusionen er entydig: Der er begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013.
7. feb 2020
Den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem til i dag er nu afsluttet. Og konklusionen er entydig: Der er begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013.

”En helt urimelig træneradfærd og episoder, der på ingen måde er forenelige med den etik og kultur, vi insisterer på at have i dansk eliteidræt”.

Sådan lyder konstateringen fra Niels Nygaard, DIF’s bestyrelsesformand, efter Kammeradvokaten har afsluttet sin uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem.

Rapporten, der bliver offentliggjort i dag, påviser betydelige ledelsessvigt i perioden 2003-2013, hvor de danske elitesvømmere blev trænet af henholdsvis Mark Regan og Paulus Wildeboer. Dansk Svømmeunion har i en lang række tilfælde ikke ageret forsvarligt, og der er fra Team Danmark ikke blevet kontrolleret og fulgt op på de store forseelser.

Verbale ydmygelser, offentlig udskældning, kast med stole, offentlige vejninger og udlevering af ukendt, udenlandsk medicin uden involvering af en læge er blandt forseelserne.

”Rapporten er rystende læsning, og der er tale om en adfærd, som vi på det skarpeste tager afstand fra. Men værst er det, at der i adskillige tilfælde ikke er blevet fulgt op på eller ført tilsyn med de kritiske episoder” siger Niels Nygaard og fortsætter:

”Det er beskæmmende og berører mig dybt, hvor lidt der har været sat fokus på svømmernes tarv. De svømmere, der har haft det svært, må have oplevet, at de ikke blev taget alvorligt. Jeg forstår, at de føler sig svigtet, og jeg vil gerne rette en stor undskyldning til dem”.

Direktør for Dansk Svømmeunion stopper
Dansk Svømmeunion er et af de store forbund under DIF og skaber rammerne for, at mange tusinde børn hver eneste dag lærer at svømme. Rapporten omhandler ikke og retter ikke kritik mod denne store del af dansk svømning. Den frivillige instruktør, som bruger sin fritid på bassinkanten, skal ikke føle sig ramt af det her.

Svigtene er sket andre steder. Og det erkender Dansk Svømmeunion.

”Da vi i perioden 2003-2012 havde de to internationale profiler, Mark Regan og Paulus Wildeboer, ansat som landstrænere, var det en meget stor omvæltning for dansk landsholdssvømning – både for udøverne og for vores ledelse. Vi må erkende, at vores daværende sportslige ledelse har svigtet ved ikke at tøjle disse to trænere, og at det desværre fik negative konsekvenser for nogle unge mennesker på det tidspunkt. På vegne af Dansk Svømmeunion vil jeg gerne give en dybtfølt undskyldning til de svømmere og andre tilknyttet dansk landsholdssvømning, der har oplevet den helt uacceptable træneradfærd, vi har hørt om”, siger Lars Jørgensen, Dansk Svømmeunions bestyrelsesformand, og han fortsætter:

”Når man går til idræt – og det gælder også svømning – så handler det om at være en del af et fællesskab, at bevæge sig, at udvikle sine kompetencer – og først og fremmest at have det sjovt. Det er det, idrætten skal stå for – og det gælder også dansk landsholdssvømning. Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet sted i dag, men vi er i bestyrelsen alligevel blevet enige med vores mangeårige direktør, Pia Holmen, om, at hun stopper som direktør for Dansk Svømmeunion. Det er helt i Pias ånd, at intet må stå i vejen for en fortsat positiv udvikling i dansk svømning, og derfor er Pia også helt indforstået med dette for os drastiske skridt”, slutter Lars Jørgensen.

DIF slipper for kritik, men føler stort ansvar
I Kammeradvokatens rapport bliver der ikke udtalt kritik af DIF.

”Alligevel føler vi et meget stort ansvar på dansk idræts vegne” fastslår Niels Nygaard.

”Vi har sat en række tiltag i værk, fx whistleblowerordning, en stor undersøgelse om trivslen i dansk eliteidræt generelt og organisering af trivselsansvarlige i forbundene og tilsvarende har også Dansk Svømmeunion igangsat en række initiativer. Vi er klar over at der givet kan gøres yderligere tiltag, som vi gerne vil drøfte og igangsætte. For sikkert er det, at vi insisterer på en sund elitekultur” afslutter han.

FAKTA | Om undersøgelsen
I foråret 2019 bragte DR en dokumentar med titlen ”Svømmestjerner under overfladen”. Dokumentaren, der afdækkede en række forhold for elitesvømmere under Dansk Svømmeunion, var genstand for stor mediebevågenhed og gav anledning til kritik af de involverede organisationer.

På den baggrund satte DIF og Team Danmark – efter samråd med Kulturministeriet – en uvildig undersøgelse af forholdene i gang. I juli måned blev Kammeradvokaten tildelt opgaven som uvildig undersøger, og dette arbejde har nu mundet ud i en rapport.

FAKTA | Undersøgelsen bygger bl.a. på:
• Interviews med 80 personer – herunder elitesvømmere, forældre, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og frivillige i organisationerne inkl. trænere og klubtrænere. I alt er 44 elitesvømmere blevet interviewet – herunder 16 som fortsat er aktive.
• Spørgeskemaundersøgelse, som i alt er sendt ud til 183 nuværende og tidligere elitesvømmere. 117 har besvaret hele undersøgelsen og 22 har besvaret dele af undersøgelsen. Det svarer til, at 76 % af modtagerne har svaret helt eller delvist.
• Gennemgang af relevante dokumenter – herunder fuld adgang til Team Danmarks dokumentarkiv samt udlevering af mailbokse med over 75.000 mails.
• Sparring med en referencegruppe bestående af personer med teoretisk og/eller praktisk erfaring med eliteidræt

Kontaktinfo
Niels Nygaard, bestyrelsesformand i DIF, nny@dif.dk / tlf. 20 73 71 12
Britt Spangsberg, kommunikationschef, bsb@dif.dk / tlf. 21 53 61 44