Ny etisk komite og whistleblowerordning

Etisk Komité er trukket i arbejdstøjet, og ny whistleblowerportal er i luften.
16. jan 2020
Etisk Komité er trukket i arbejdstøjet, og ny whistleblowerportal er i luften.

Idrættens forbund, foreninger, instanser og atleter, der har konstateret uregelmæssigheder eller dårlig forvaltning i idrættens verden vil fremover kunne bede DIF’s nye etiske komité om en uvildig vurdering af det pågældende tema. Der tilknyttes ligeledes en whistleblowerordning til komitéen.

Tiltagene blev besluttet af repræsentantskabet ved DIF’s årsmøde den 4. maj 2019 i Idrættens Hus i Brøndby, og nu er den etiske komité og whistleblowerordning i drift. Såvel Etisk Komite som whistleblowerordningen kan tilgås på http://difetiskkomite.dk/.

Den etiske komité er fra årsskiftet trukket i arbejdstrukket, og komitéen består af:
Ole Borch (formand), advokat og ledelsesrådgiver
Juliane Elander, eliteroer og professionsbachelor i sundhed og ernæring
Jens Evald, professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Else Guldager, HR-direktør i Sydbank
Lise Kaae, CEO, Heartland

Etisk Komité har mandat til at kunne vurdere og kommentere uregelmæssigheder og interessekonflikter i dansk idræt.

Den etiske komite og whistleblowerordningen er et redskab til at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand. På den nye whistleblowerportal kan man således anmelde en sag i en anonym, krypteret meddelelse

Den etiske komité og whistleblowerordningen arbejder uafhængigt under DIF.

Yderligere information:
Ole Borch, formand for etisk komité i DIF, mobil 25 18 35 55, mail: mail@oleborch.com