Idrætten styrker den digitale jagt på frivillige

Digitale services kan hjælpe foreningerne med viden om medlemmernes ønsker og behov. De første erfaringer viser et stort potentiale for at rekruttere frivillige blandt de eksisterende medlemmer i foreningerne.
17. dec 2019
Digitale services kan hjælpe foreningerne med viden om medlemmernes ønsker og behov. De første erfaringer viser et stort potentiale for at rekruttere frivillige blandt de eksisterende medlemmer i foreningerne.

BørneBasket Odense har fået flere nye frivillige ind i folden.

Hvordan finder vi frivillige nok til at løse alle vores opgaver? Det er ét af de helt store spørgsmål for rigtig mange foreninger på tværs af idrætter rundt i landet. Hvis din forening kan nikke genkendende til den udfordring, så er der nu godt nyt. Som led i Danmarks Idrætsforbunds arbejde med at skabe bedre forhold for medlemmerne, er der rullet en digital løsning ud under overskriften ’Medlemmet i Centrum’.

Løsningen består af et spørgeskema, der sendes ud til alle medlemmer i foreningen. Svarene giver vigtig viden om foreningernes medlemmer til både bestyrelsen og idrætten, først og fremmest for at skabe bedre rammer i klubben og styrke det frivillige arbejde.

”Det er en kæmpe styrke, at de frivillige rundt i foreningerne nu kan arbejde ud fra reel viden om deres medlemmer i stedet for at gå og gætte. Nu kan man aktivt gøre noget, hvis man ved, at medlemmerne efterspørger bedre banetider, eller hvis de ikke er tilfredse med klubbens sommerfest. Det gør forhåbentlig det daglige arbejde i foreningen både sjovere og enklere,” siger Martin Borch, teamleder i DIF.

Spørg, spørg, spørg!
Det digitale spørgeskema har samtidig vist et stort potentiale for at rekruttere nye frivillige. Alene i basketball viser de foreløbige tal med svar fra 1044 medlemmer, at 279 ønsker at påtage sig frivilligt arbejde. I basketball har det været en stor øjenåbner at få ny viden fra så mange medlemmer og gøre op med nogle af de myter, der hurtigt kan opbygge sig både i foreningen og i sporten generelt.

”Det har givet os et bedre indblik i, hvordan medlemmerne ser både foreningen og vores sport, og hvilke ønsker de har. Og så har det vist os, at der er rigtig mange derude, der gerne vil sættes mere i spil. Det er bare vigtigt, at vi tør spørge dem, og at vi følger op på de ønsker, vi nu får indblik i rundt om i foreningerne,” siger Mads Bojsen, der er udviklingskonsulent for Danmarks Basketball Forbund og DGI Basketball.

Én af de klubber, der har haft succes med ’Medlemmet i centrum’ er BørneBasket Odense. Selvom klubben blot har 150 medlemmer, har 13 af de deltagende medlemmer svaret, at de ønsker at påtage sig frivillige opgaver i foreningen.

”Det har været en stor øjenåbner for vores bestyrelse. Vores trænere har fået et kæmpe skulderklap, når vi nu også har medlemmernes ord for, at de er vildt dygtige og pædagogiske, når vi sammenligner med andre foreninger. Og så kan vi allerede se, at mange af dem, der har ytret ønsker om frivilligt arbejde har meldt sig på opgaver på vores online system,” fortæller William Bond, der er medlem af bestyrelsen i foreningen.

Vigtigt arbejdsredskab
Udover de mange frivillige til mindre opgaver, har undersøgelsen også resulteret i et nyt bestyrelsesmedlem. Det er dog ikke alle tilbagemeldinger fra medlemmerne, der har været lige positive. Blandt andet er der utilfredshed med de fysiske rammer. Den negative feedback kan dog også bruges positivt i bestyrelsens arbejde.

”Selvom vi godt vidste det lidt på forhånd, så er det god viden. Vi kan bruge det til at forbedre rammerne på egen hånd, men samtidig også tage et godt datagrundlag med til kommunen, der driver de offentlige skoler, vi træner på,” fortæller William.

De positive tilbagemeldinger fra basket går igen i de idrætter, der har taget systemet til sig. Og derfor håber man i DIF, at de gode erfaringer fra andre foreninger giver flere idrætter mod på at tage systemet ind. Sammen med DGI har DIF i ’Bevæg dig for livet’ en målsætning om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Og Martin Borch ser et stort potentiale i, at digitale løsninger kan være med til at indfri den målsætning.

”Vi håber, at de gode erfaringer får andre foreninger og idrætter til at omfavne de teknologiske løsninger, der er derude. Vi har hørt om idrætter, der var bekymrede for, om det var en ekstra byrde for både de frivillige og medlemmerne. Men de foreløbige erfaringer viser tværtimod, at det er en uundværlig hjælp med helt centrale udfordringer som rekruttering af frivillige og fastholdelse af de nuværende medlemmer,” siger han.

Læs andre artikler fra seneste nummer af Idrætsliv