Idrætsklubben URANIA

Månedens historie handler om Idrætskluben Urania. Urania har igennem tiderne fostret flere gode atletikfolk. Blandt andet Fritz Bøchen-Wikke, der deltog i stangspring ved OL 1912 i Stockholm.
21. nov 2019
Månedens historie handler om Idrætskluben Urania. Urania har igennem tiderne fostret flere gode atletikfolk. Blandt andet Fritz Bøchen-Wikke, der deltog i stangspring ved OL 1912 i Stockholm.

Stiftet 20. september 1895 af de 3 drenge Carl Jacobsen, A. Salversen og Christian Jacobsen, der alle 3 var i 14 års-alderen. De første medlemmer blev rekrutteret blandt eleverne på Gasværksvejens Skole.

De får skaffet klubben en plads i Søndermarken til træning – en plads der benyttes også i klubbens 10 års-jubilæumsår. 1895-96 dyrkede man fodsport (atletik), langbold og turistture (i stil med orienteringsløb). Sommeren 1896 supplerer man med gang- og springøvelser.

Starten på et 400 m løb – én gang rundt om springvandet

Man ansøger om at få Frederiksberg Slotsplads som træningsplads, – og får ja og deler dette sted med Københavns Amatørforening i 2 år (sidstnævnte låner generøst sit materiale til Urania).

I 1899 søger foreningen om at komme ind på Blaagaards Seminariums Gymnastiksal. Tilladelsen blev givet på betingelse af, at der blev valgt en ældre person som formand, og det senere æresmedlem Th. Mouritzen bliver valgt ind som ny formand og klubben kan nu benytte seminarets sal, men økonomisk må man opgive og kommer i stedet ind på en skolegymnastiksal i Frederiksberg Kommune.

Vinter 1900/01 får man atter overladt lokalet i Lampevejens Kommuneskole, hvor hr. bogholder Axel Petersen arrangerer gymnastik 1 gang ugentlig.

Fester på Gimle giver overskud. Man tager både boksning og køllesving på programmet. Klubfanen (skænket af 4 medlemmer) og klubsangen ”Fremad” ser dagens lys ved 7-års fødselsdagen. Urania har fortsat hovedvægten lagt på atletik – ikke mindst løb.

Parkløbet

I 1896 afholder foreningen et løb for sine medlemmer, der blev kaldt ”Søndermarken rundt” Det bliver kun arrangeret denne ene gang, men i 1901 genoptog man løbet og der meldte sig 12 deltagere. Det blev Johannes Larsen (senere formand for Urania og Dansk Atletik Forbund) der vandt løbet og førstepræmien, der var B S Ingemanns bog ”Landsbybørnene”

Løbet blev en stor succes og man blev i bestyrelsen enige om at udskrive det som en åben konkurrence det følgende år. Man fik i 1902 tilladelse til arrangementet fra DIF og der blev sat alle sejl til for at få et godt arrangement. Der blev fremstillet trykte invitationer, der blev udsendt til alle DIF’s 54 klubber. For at vise, at løbet havde de højeste autoriteters bevågenhed, var der anført hvem der var dommere.

De første 2 år som enkeltmandskonkurrence og siden 1904 som holdkonkurrence, hvor 5 mand på hvert hold på skift skulle løbe parken rundt – en distance på 2,35 km.

 

 

Løbets rute                   Spartas hold skifter under løbet i 1904

Sidste gang klubben står for arrangementet af Parkløbet er i 1917.

Urania har igennem tiderne fostret flere gode atletikfolk. Blandt andet Fritz Bøchen-Wikke, der deltog i stangspring ved OL 1912 i Stockholm og blev nummer 16 med 3,40 som blev karrierens bedste spring. Han vandt tre danske mesterskaber i stangspring (1908, 1910 0g 1912).

Klubben standsede sine aktiviteter i 1920.