Hillerød indfører som første kommune motion i arbejdstiden på alle kommunale arbejdspladser

Senest 1. januar 2020 får alle 5550 medarbejdere i Hillerød Kommune tilbudt mulighed for en times ugentlig motion i arbejdstiden. Det sker som led i Bevæg dig for livet-samarbejdet.
13. nov 2019
Senest 1. januar 2020 får alle 5550 medarbejdere i Hillerød Kommune tilbudt mulighed for en times ugentlig motion i arbejdstiden. Det sker som led i Bevæg dig for livet-samarbejdet.

De kommende år er det ikke kun arbejdsopgaver, der giver medarbejderne i Hillerød Kommune sved på panden. Kommunen har nemlig som den første i landet indført en mulighed for medarbejdermotion til samtlige 5550 ansatte på kommunens arbejdspladser. Indsatsen er startet som en ide udsprunget fra kommunens egen idrætskonsulent Klaus Ryding, der blev inspireret af kommunens arbejde med Bevæg dig for livet-aftalen. En aftale, som Hillerød Kommune i januar indgik med idrætsorganisationerne DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at 4000 flere borgere i kommunen skal være aktive inden 2023.

”Det er nogle gange noget lettere at sætte mål for andre end at handle tilsvarende selv. Men det øger selvfølgelig troværdigheden, hvis vi selv rejser os og går forrest eller – hvad der er lige så godt - går med. Det er fint med os, hvis nogle motiverer det med bundlinjer og produktivitet, vi gør bare ikke.” siger Erik Nygreen, kommunaldirektør i Hillerød Kommune.

Med indgangen til 2020 skal alle ledere på kommunens arbejdspladser have sat tiltaget på dagsordenen og involveret medarbejderne i, hvordan man bedst kan gøre plads til motion på den enkelte arbejdsplads.

”Det er op til alle vores fantastiske ledere og medarbejdere at finde løsninger, der passer til netop deres arbejdsplads og dagligdag. De kan vælge at fordele tiden ud på alle ugens arbejdsdage eller vælge at samle tiden til et længere motionspas. Hos os i Hillerød Kommune søger vi veje til at handle konkret på vores værdier om tillid, interesse, tid og omsorg, og det her initiativ handler dybest set om at fremme arbejdsglæden gennem fysisk velvære og anderledes fællesskab med hinanden. Der er tale om et frivilligt tilbud til alle medarbejdere, med en hensigt om, at det bedst udfolder sig i fællesskaber,” siger Erik Nygreen.

150.000 potentielle deltagere
I Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI og DIF glæder man sig over initiativet i Hillerød Kommune og håber, at andre følger efter. 

”Vi håber, at vi i Bevæg dig for livet kan bruge erfaringerne i Hillerød Kommune til at inspirere andre kommuner og arbejdspladser rundt i landet både i forhold til resultaterne og med konkrete tiltag. Hvis vi kan få vores 20 samarbejdskommuner til at indføre medarbejdermotion, så kan vi alene dér flytte 150.000 danskere til et mere aktivt liv,” siger Per Nedergaard Rasmussen, leder af den kommunale enhed i Bevæg dig for livet.

Kommunaldirektør Erik Nygreen håber, at rigtigt mange medarbejdere både centralt på kommunens rådhus men også decentralt på institutioner, skoler, plejehjem, sundhedscenter, biblioteker m.fl. tager initiativet til sig.

”I vores grundforståelse har vi altid haft som to vigtige trædesten, at det er os selv som kompetente mennesker, der gør den største forskel for udviklingen af kommunens kvalitet, og at vores rene og skære arbejdsglæde er selve forudsætningen for den gode kvalitet og borgernes tilfredshed. Råstoffet er hverken systemet eller bundlinjen, men os selv. At give mulighed for at skabe nogle vaner i arbejdstiden, hvor vi bevæger os sammen, understøtter på den måde både sundhed, trivsel og sammenhold og i sidste ende godt kollegaskab. Vi har et medansvar for hinanden, og det tager vi” siger Erik Nygreen.

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder målrettet med kollegamotion på de danske arbejdspladser og bidrager med inspiration til initiativet. Og her er der stor glæde over, at Hillerød Kommune går forrest og tilbyder kollegamotion i arbejdstiden til alle:

”Det er stærkt, at Hillerød Kommune går forrest. Vi ved, at vi får langt flere medarbejdere med – også de medarbejdere der ikke i forvejen er motionsaktive – når tilbuddet er i arbejdstiden. Så vores budskab er klart til alle arbejdspladser: Investér en time af arbejdsugen i kollegamotion, det er godt for både bundlinjen og for sammenholdet, og det får sygefraværet til at dykke. Vi glæder os meget til at være med til at bevæge og inspirere medarbejderne i Hillerød og til, at vi i fællesskab får ny viden og værdifulde erfaringer, som andre kommuner kan bruge,” siger Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er visionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden, og involverer hele Danmark. 

Kontakt:
Erik Nygreen, kommunaldirektør i Hillerød Kommune: 72 32 00 02
Per Nedergaard Rasmussen, leder af den kommunale enhed i Bevæg dig for livet: 61 61 40 55
Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund: 24 45 30 15