Idrætsorganisationer: Mere fokus på bevægelse på læreruddannelsen

De danske skoleelever bevæger sig for lidt, og der er behov for at styrke undervisernes faglighed i idræt og bevægelse, mener DGI, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt.
4. nov 2019
De danske skoleelever bevæger sig for lidt, og der er behov for at styrke undervisernes faglighed i idræt og bevægelse, mener DGI, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt.

Fem år efter indførelsen af skolereformen svarer 58 pct. af landets folkeskoler ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden, at eleverne fortsat ikke får de 45 minutters bevægelse om dagen, der var lagt op til. Den udvikling møder kritik fra DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Skoleidræt:

”Landets skoleelever og forældre blev med reformen stillet en mere varieret og aktiv skoledag i udsigt. Efter fem år er virkeligheden dog en helt anden, og det kan vi ikke være bekendt. Særligt ikke, når vi ved fra forskningen, at en aktiv skoledag øger både trivsel, sundhed og læring hos eleverne,” siger Niels Grinderslev, afdelingsleder for Skoler og Institutioner i DGI.

Følgeforskningen på folkeskolereformen har tidligere vist, at bevægelse var det reformelement, der havde den største positive effekt på elevernes læring.

Uddannelsen skal løftes
En del af problemet er, at underviserne ikke føler sig klar til at integrere bevægelse i undervisningen. De seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kun en femtedel af dimittender fra læreruddannelsen mente, at de havde de fornødne kompetencer.

”Vi kan desværre konstatere, at uddannelsen ikke er fulgt med de krav, der bliver stillet ude på skolerne. Resultatet er undervisere, der ikke føler sig klædt på til opgaven, og derfor ikke får skabt variation i undervisningen i en hverdag med mange opgaver. Derfor er der behov for, at den igangværende kommission på læreruddannelsen kigger på, hvordan vi kan styrke uddannelsen, så de kommende lærere har de kompetencer, der skal til for at skabe mere og bedre bevægelse i skolen,” siger Poul Broberg, chef for Public Affairs i DIF.

DGI, DIF og Dansk Skoleidræt har i Bevæg dig for livet-samarbejdet efteruddannet flere end 3000 undervisere i bevægelse og idræt siden 2015. Mange af erfaringerne herfra vil man kunne overføre til uddannelsen.

”De tre idrætsorganisationer har vigtige erfaringer fra en række fælles indsatser, og hertil kommer, at Dansk Skoleidræt årligt efteruddanner undervisere på to ud af tre danske skoler. Læreruddannelsen er et vigtigt fokus, og det samme er strukturen omkring indsatsen på skolerne. For at nye såvel som erfarne lærere ikke skal knokle løs uden retning og rammer for bevægelsesindsatsen, kræver det, at skoleledelserne går forrest for at skabe de nødvendige kulturændringer. Al den viden, vi har samlet på området, stiller vi gerne til rådighed for både kommissionen og uddannelsesministeren,” siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Bevægelse og idræt blev et større fokus med folkeskolereformen fra 2014, hvor der blev indført krav om 45 minutters bevægelse i skoledagen og større fokus på samarbejde mellem skole og foreningsliv i Den Åbne Skole.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er visionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden, og involverer hele Danmark.