Håndsrækning til idrætten for socialt udsatte

Delvis glæde over Kulturministeriets pulje, der skal sikre idræt for socialt udsatte og psykisk sårbare. Puljen, der bliver åbnet mandag, er et skridt i den rigtige retning mod at sikre udsatteidrættens overlevelse, men organisationerne bag afventer stadig varige løsninger.
28. okt 2019
Delvis glæde over Kulturministeriets pulje, der skal sikre idræt for socialt udsatte og psykisk sårbare. Puljen, der bliver åbnet mandag, er et skridt i den rigtige retning mod at sikre udsatteidrættens overlevelse, men organisationerne bag afventer stadig varige løsninger.

Nu får gadeidrætsorganisationen OMBOLD og Idræt for Sindet, der er organiseret af Dansk Arbejderidrætsforbund, mulighed for en ekstra håndsrækning til at fastholde en indsats for ca. 3.000 socialt udsatte og psykisk sårbare.

For når hverdagen flagrer, og livet er kaotisk, så er det vigtigt for hjemløse og psykisk sårbare at have et fast holdepunkt: Idræt og bevægelse i lokale fællesskaber med andre ligesindede, hvor hverdagens mange udfordringer kan lægges til side.  

En indsats, der er truet efter satspuljens exit, fordi organisationerne, der organiserer idrætten for de udsatte og psykisk sårbare, er finansieret af netop satspuljemidler.

Men i dag åbner Kulturministeriet for puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber’, der er beregnet til at styrke idrætten for udsatte grupper. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2019-2022 og er forhandlet og aftalt af en bred kreds i Beskæftigelsesministeriet.  Der er tale om er en bred pulje, hvilket betyder, at en lang række organisationer vil skulle deles om beløbet.

Venter stadig på den varige løsning
Så selvom glæden er til at finde blandt organisationerne, så er der stadig bekymring. For det beløb, der forventes at blive tildelt, vil kun kunne dække en del af det finansieringsbehov, som Idræt For Sindet-foreningerne og gadeidrætsorganisationen OMBOLD har med deres idrætsindsatser for udsatte og psykisk sårbare:

”Det løser grundlæggende ikke vores problem, men med tanke på, at vores eksistens i øjeblikket er truet, fordi vi endnu ikke ved, hvordan finansloven ender, og vi heller ikke ved, hvad der kommer efter satspuljen, så er vi glade for, at vi får mulighed for at søge denne pulje og forhåbentlig kunne købe os lidt tid. Men når det er sagt, så er vi stadig afhængige af, at der findes en varig løsning på finansloven, hvis det ikke skal betyde en kraftig reduktion i vores idrætsindsatser og aktiviteter landet over,” siger Martin S. Pedersen, der er direktør i OMBOLD.

Palle Thomsen, der er forbundssekretær for Dansk Arbejder Idrætsforbund, forsætter:

”Vi er meget glade for, at der trods alt sker noget. Det har været lidt for spændende for både os og vores mange idrætsforeninger, som har brug for arbejdsro og kontinuitet. Når det så er sagt, så er vores håb også, at der snart kommer en mere permanent løsning for psykisk sårbare og socialt udsatte.”

Et skridt i den rigtige retning
I DGI og DIF, der sammen med OMBOLD og DAI, arbejder for at skabe en varig understøttende Platform for udsatteidrætten, er der også glæde over, at der nu er mulighed for at søge en pulje, så de gode initiativer for at sikre idrætsmulighederne for socialt udsatte ikke tabes på gulvet:

”Puljen her er et skridt i den rigtige retning mod at sikre de to organisationers indsats. Vi har en konstant ambition om at sørge for, at alle har lige adgang til idrætten. For idrætsfællesskaberne er ikke kun gode for krop og sjæl, idrætten kan også give blod på tanden til at søge ind i andre fællesskaber i samfundet og måske med tiden tilbage på arbejdsmarkedet,” siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen.

Om puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’
I aftalen om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet blev der afsat 40 mio. kr. til en indsats for at få flere – især udsatte - danskere til at bevæge sig mere – særligt i foreningsfællesskaber. Dette skete som en del af samarbejdet mellem regeringen, DIF og DGI under visionen Bevæg dig for livet, hvor flere danskere skal gøres idrætsaktive.

Midlerne, der er forhandlet og aftalt i Beskæftigelsesministeriet, er fordelt i to puljer:

a) Pulje med 23,7 mio. kr. til et forsøg med Motion og fællesskab på recept.

b) Pulje med 19,2 mio. kr. – til nye samarbejder og styrket indsats til idræt for udsatte grupper. 11,3 mio. kr. stammer fra satspuljeaftalen, og hertil har Kulturministeriet så tilført yderligere 7,9 mio. kr.

Fakta om OMBOLD:
OMBOLD er en uafhængig organisation, der siden 2003 har udviklet gadefodbold for socialt udsatte borgere. Siden 2003 har over 15.000 hjemløse og andre udsatte været en del af OMBOLDs idrætsfællesskaber.

  • Forskning viser, at to timers gadefodbold i OMBOLD om ugen i bare 12 uger betyder, at hjemløse OMBOLD-spillere kommer ud af risikozonen for samtlige livstilssygdomme. (Krustrup 2009, 2014)
  • Spørgeskemaundersøgelser viser, at 95 % af OMBOLDs spillere får det fysisk bedre af at spille gadefodbold.

Kontakt: Martin Pedersen, direktør, Martin@ombold.dk, Tlf.61 28 11 49
Yderligere info: www.ombold.dk

Fakta om Idræt for sindet:

Idræt for Sindet hører under Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), som arbejder specifikt med idræt for socialt udsatte målgrupper. Indsatsen blev etableret i 1996.

  • I en undersøgelse fra 2019 blandt 90 medlemmer i IFS-foreninger siger 96% at de får det enten ”bedre” eller ”meget bedre” psykisk af at dyrke idræt og 88% procent siger, at de har fået venner igennem idrætten, og 55 procent siger, at de har fået færre eller ingen indlæggelser, efter de er startet i en idrætsforening.
  • Idrætskoordinatorerne i de enkelte IFS-foreninger oplever, at 97,5 % af medlemmerne i IFS-foreninger opnår større livskvalitet ved at være medlem og aktiv i foreningen, og 90 % opnår større sociale færdigheder.

Kontakt: Palle Thomsen, forbundssekretær, tlf.21 65 66 31, mail: thomsen@dai-sport.dk
Yderligere info: https://dai-sport.dk/idraet-for-sindet/