København skal være verdens mest aktive storby

København har både særlige forudsætninger og udfordringer på idrætsområdet. Med en ny strategi ønsker DIF at gøre hovedstaden til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktive byrum og folkelige events. Kommunens budget for 2020 er et skridt i den rigtige retning.
21. okt 2019
København har både særlige forudsætninger og udfordringer på idrætsområdet. Med en ny strategi ønsker DIF at gøre hovedstaden til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktive byrum og folkelige events. Kommunens budget for 2020 er et skridt i den rigtige retning.

Trængsel på cykelstien, store motionsevents i byens gader og store foreningsfællesskaber, der binder bro-kvartererne sammen på tværs af baggrunde. Københavns byliv emmer allerede i dag af idræt og fysisk aktivitet, men der er plads til forbedring. Derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF) netop offentliggjort en strategi for idrætsdeltagelsen i København, der skal gøre landets hovedstad til et internationalt fyrtårn for idræt og bevægelse.

”Mange vil gerne sammenligne København med andre danske kommuner, når det kommer til faciliteter og foreningsdeltagelse. Det giver ikke mening med Københavns størrelse og befolkningstæthed. I stedet skal målestokken være andre internationale storbyer. Vi har en ambition om, at det københavnske idrætsliv skal være mangfoldigt, innovativt og noget, vi kan samles om, som når der for eksempel afholdes store motionsløb i byens gader,” siger Hans Natorp, næstformand i DIF og formand for Idrætsforum København.

Skridt i den rigtige retning
Strategien fokuserer fortsat på foreningsdeltagelsen hos særligt børn og unge, der oplever lange ventelister i mange af de populære foreninger i hovedstaden. Københavns Kommune har netop offentliggjort budgettet for 2020, og i DIF ser man flere tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning.

”Det er positivt, at der er fokus på sociale partnerskaber og indsatser målrettet børn og unge i udsatte boligområder. Og resurserne til små kunstgræsbaner i de tætbefolkede brokvarterer er en rigtig god måde at få mere idræt ud af de faciliteter, man allerede har ved hånden. Det er et skridt i den rigtige retning, og det giver os noget at bygge videre på for de kommende år,” siger Hans Natorp.

Hovedpunkter i DIF’s strategi for København

  • Flere børn og unge skal med i idrætsforeningerne
  • Bekæmpe ulighed i idrætsdeltagelsen
  • Tænk idrætten ind i nye områder, når byen vokser
  • International by med samlende events for både bredden og eliten
  • København skal stå i spidsen for et internationalt storbynetværk om idræt og fysisk aktivitet

Hent DIF's samlede strategi for København her.