Medlemmer af idrættens etiske komité er udpeget

Danmarks Idrætsforbund har nu sat navne på de fem personer, der skal udgøre en ny etisk komité på idrættens område.
4. okt 2019
Danmarks Idrætsforbund har nu sat navne på de fem personer, der skal udgøre en ny etisk komité på idrættens område.

På sit repræsentantskabsmøde i maj måned besluttede Danmarks Idrætsforbund at etablere en etisk komité med tilhørende whistleblowerordning. Og her til aften har repræsentantskabet så valgt de fem medlemmer, der kommer til at udgøre idrættens etiske komité, som starter sit virke fra årsskiftet.

De fem medlemmer er:

  • Ole Borch (formand), advokat og ledelsesrådgiver
  • Juliane Elander, professionsbachelor i Sundhed og Ernæring samt vinder af fem VM-medaljer i roning
  • Jens Evald, professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  • Else Guldager, HR-direktør i Sydbank
  • Lise Kaae, CEO, Heartland

Beslutningen om at etablere en etisk komité blev truffet efter anbefalinger fra en good governance-arbejdsgruppe, som DIF nedsatte for at give et bud på, hvordan DIF og specialforbundene kan fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand.

”Med etableringen af etisk komité styrker vi idrættens integritet yderligere, og sammensætningen af komiteens medlemmer repræsenterer en virkelig stærk kombination af juridiske kompetencer, viden om good governance og etiske forhold samt indsigt i idrættens verden” fastslår Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund.

Formanden for etisk komité, advokat Ole Borch, er selv en erfaren herre fra idrættens verden. Han har bl.a. i omtrent 25 år været medlem af Danmarks Idrætsforbunds øverste appelinstans og har tidligere være medlem af DBU’s første etiske udvalg.

Sammen med komiteens øvrige medlemmer glæder han sig til at komme i gang med et nyt tillidshverv i idrættens verden.

”Alle vi fem, der blev bragt i forslag af DIFs bestyrelse, takkede omgående ja. Det er en på en gang meget udfordrende, inspirerende og ærefuld opgave at være valgte til at forholde sig til noget så fundamentalt som etikken i idrætten. Vi er spændte på, hvilke spørgsmål, der bringes for os – og hvilke spørgsmål vi selv bringer op” udtaler Ole Borch.

Om etisk komité

  • Den etiske komité har til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik samt afgive udtalelser og henstillinger om sådanne spørgsmål, men træffer ikke bindende beslutninger
  • Komiteen skal bestå af en formand og fire andre medlemmer, der i videst muligt omfang skal repræsentere viden om good governance om etik og om idrættens organisatoriske forhold
  • Medlemmerne må ikke varetage andre hverv i Danmarks Idrætsforbund eller i medlemsforbundene