Ingen kan gøre alt, men ALLE kan gøre noget

Giver det mening for idrætten at arbejde med FN´s verdensmål? Kan vi gøre en forskel? Svaret er et rungende JA. DIF vurderer, at det er muligt for idrætten at rykke på 11 ud af de 17 verdensmål.
17. sep 2019
Giver det mening for idrætten at arbejde med FN´s verdensmål? Kan vi gøre en forskel? Svaret er et rungende JA. DIF vurderer, at det er muligt for idrætten at rykke på 11 ud af de 17 verdensmål.

”Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og i idrætten kan vi faktisk gøre en del. Med FN´s verdensmål er der sat en mere bæredygtig kurs i alle livets aspekter, Det har vi en forpligtelse til at støtte op om,” fastslår Dorthe O. Andersen, der er konsulent i Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvor hun blandt andet er ansvarlig for arbejdet med verdensmålene i en DIF-kontekst.

Mere end tom snak – vi VIL gøre en forskel
Det er 17 meget ambitiøse og vidtrækkende verdensmål, og det er ikke muligt for os at arbejde fokuseret med dem alle. Vi har derfor gransket verdensmålene nøje og valgt at lægge vores fokus på 11 verdensmål:

”Vi skal undgå tom snak om noget, vi allerede gør. Verdensmålene skal skabe en vigtig og nødvendig forandring i hele verden – også idrætsverdenen. Vi vurderer, at vi har gode muligheder for at agere som en seriøs verdensmålsspiller på 11 af verdensmålene. Så grib bolden og spil med. Dyk ned i vores verdensmålsrapport og få inspiration til, hvordan I kan arbejde med verdensmålene i jeres forbund,” opfordrer Dorthe.

DIF´s Verdensmålsrapport giver en grundig introduktion til, hvorfor det giver mening for idrætten at arbejde med hvert af de 11 udvalgte verdensmål, ligesom allerede igangsatte initiativer og idekatalog til yderligere handling oplistes.

Hent DIF´s verdensmålsrapport inkl. idekatalog

11 udvalgte verdensmål, som idrætten kan rykke på 

Verdensmålene blev debatteret på DIF18 under overskriften: Hvordan spiller FN´s verdensmål sammen med idrætten.”

På baggrund af bl.a. disse drøftelser er følgende 11 verdensmål valgt som fokusområder:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Mål 6: Rent vand og sanitet

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13: Klimaindsats

Mål 14: Livet i havet

Mål 15: Livet på land

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner