Flertal af danske kommuner støtter udsatte borgere til idræt

58 kommuner har i dag puljer til at støtte udsatte borgeres idrætsdeltagelse, viser en ny undersøgelse. DGI og DIF håber i samarbejde med den ny regering at få de sidste kommuner med.
28. aug 2019
58 kommuner har i dag puljer til at støtte udsatte borgeres idrætsdeltagelse, viser en ny undersøgelse. DGI og DIF håber i samarbejde med den ny regering at få de sidste kommuner med.

Note tilføjet 17/10: IDAN har fundet fejl i deres opgørelse over tilskudsmodeller og arbejder på en revideret udgave.

Et flertal af de danske kommuner tilbyder i dag hjælp til at betale kontingent for udsatte borgere, der ikke selv kan betale for idrætsdeltagelsen. En ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 37 kommuner tilbyder et såkaldt ”Fritidspas”, mens yderligere 21 kommuner har lignende tiltag.

Undersøgelsen kommer i forlængelse af, at den nye regering i deres forståelsespapir har skrevet ind, at den ønsker at ”kortlægge og afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv og udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet.” Det glæder DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der i Bevæg dig for livet arbejder for at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

 ”I idrætten vil vi gerne give alle børn og unge muligheden for at være med i foreningernes fællesskaber. Desværre spiller familiernes sociale og økonomiske baggrund en alt for stor rolle for børn og unges deltagelse i et aktivt fritidsliv, med negativ effekt på sundhed og trivsel. Støtteordninger er ofte puljefinansierede, så det bliver svært at sikre den kontinuitet, som målgruppen i den grad har brug for. Derfor er vi rigtig glade for, at den nye regering har fokus på at styrke indsatsen for socialt udsatte familier i idrættens positive fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Behov for national motor
Selvom der siden sidste undersøgelse i 2017 er kommet 11 flere kommuner med fritidspas, så er det samlede antal kommuner med støttemuligheder stagneret. 40 kommuner har fortsat ikke støtteordninger, og derfor er der behov for fokus på området.

”Den manglende udvikling viser, at der er behov for at sætte yderligere motor på. Derfor anbefaler vi, at vi samles om en national indsats med det mål, at udsatte borgere i alle landets kommuner får adgang til foreningslivet. Samtidig er vores anbefaling, at der tages højde for kommunale forskelle, så man lokalt kan finde en passende model til de udfordringer og behov, man står over for. Vi hjælper meget gerne med at facilitere samspillet mellem kommune og foreninger, som vi allerede gør i vores Bevæg dig for livet-kommuner,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

I Bevæg dig for livet er der foreløbig indgået aftaler med 19 kommuner, der forpligter sig til at gøre flere borgere idræts- og foreningsaktive på tværs af forvaltninger.

Kontakt:
Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI: 30 28 32 95
Niels Nygaard, formand i DIF: 20 73 71 12

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er visionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden, og involverer hele Danmark.