Danmarks Sportsdanserforbunds historie

Danmarks Sportsdanserforbund (DS) stiftet 17. juni 1969. Dermed har DS 50 års jubilæum i år
21. jun 2019
Danmarks Sportsdanserforbund (DS) stiftet 17. juni 1969. Dermed har DS 50 års jubilæum i år

Starten

Forinden var flere tiltag endt uden resultat. I 1966 udtalte en af dansk sportsdans mest anerkendte instruktører og selv i 1947 verdensmester i standarddans, Hans Tolneborg til Fyens Stiftstidende: ”Dans bør ligestilles med fodbold og roning, - er der egentlig større forskel ?”.

 

Der skulle dog gå yderligere 3 år før Dansk Sportsdanserforbund blev stiftet, da det ikke lykkedes amatørdanserne under den professionelle organisation DOF at få opbakning til en forening. I maj 1967 fik Orla K. Pedersen, senere den 1. formand for Dansk Sportsdanserforbund, samlet en del fynske og jyske dansere i Midtjysk Sportsdanserforening. I 1968 blev Dansk Sportsdanserforening stiftet af de på dette tidspunkt 3 jyske klubber blev medlem. I november 1967 blev der ligeledes i København stiftet Københavns Amatørdanser Forening, KAF. Det blev grundlaget for, at der kunne etableres et samarbejde mellem Øst og Vest på et Forretnings-

udvalgsplan, der senere skulle blive til stiftelsen af Dansk Sportsdanserforbund (DS) på Sjællands Odde den 17. juni 1969. I 2005 skiftede DS navn til Danmarks Sportsdanserforbund.

 

På et møde i 1970 anerkendte DOF DS, og der blev enighed om oprettelsen af Dansk Danseråd bestående af medlemmer fra hver organisation. Et vigtigt krav i disse forhandlinger var, at DS fik medlemskabet af ICAD (International Council of Dancers), nu ændret til WDSF – World Dance Sport Federation). Dette samarbejde ophørte dog ret hurtigt.

 

Starten af DS var spæd med kun 4 foreninger og medlemmer spredt over hele landet. Derfor blev der allerede i 1970 besluttet at udgive et landsblad, Sportsdans, (går ind i år 2000 i forbindelse med oprettelsen af en hjemmeside ”sportsdans.dk”

 

I 1971 indfører DS for første gang turneringsregler. De har siden været af central betydning for DS`s arbejde.

 

Sportsdans får det blå stempel

Den egentlige anerkendelse af dans som sport sker i oktober 1972, hvor DS bliver optaget i Danmarks Idræts Forbund, DIF. Det bliver også året, hvor der indføres Ranglisteturneringer, især beregnet til udtalelse af par til udenlandske turneringer og mesterskaber.

Året 1973 bliver det første år, hvor vinderen af DM får overrakt DIF-medaljer.

I 1976 er DS med til at stifte Nordisk Sportsdanserforbund. De første amatør-dommere og trænere bliver uddannet i 1978. Ved 10-året for DS`s stiftelse er der nu 25 foreninger med ca. 3.500 dansere.

 

 

Mesterskaber og Team Danmark

De internationale danseresultater begynder nu at vise sig, startende med Hans Henrik og Anne Margrethe Laxholm. Mange danske par bosætter sig i førnævnte periode sig i London, som på daværende tidspunkt er dansens mekka.

 

I 1979 påbegynder DS et målrettet ungdomsarbejde, bl.a. ”Vejle-Ugen” og deltagelse i fælles internationale sportsuger, hvilket senere viste sig som et godt initiativ, der ”udklækkede” mange talenter.

 

Samtidig blev der opnået et godt og fortsat fint samarbejde med Team Danmark.

Et samarbejde, der lige siden har betydet utroligt meget for dansk sportsdans.

 

Senere igen blev der igangsat initiativer på breddedans-området, især på grund af det fortsatte dårlige forhold imellem DS og DOF (nu DDD).    

 

DS har altid været gode værter for mange internationale dansearrangementer startende med KAF`s Copenhagen Open (40 års jubilæum 2018) og ÅS`s EF-turneringer i forbindelse med Århus Festuge. Senere BAF`s Copenhagen International i Cirkusbygningen, senere ved DS i samarbejde med flyselskabet SAS. Men også mange EM og VM-mesterskaber er blevet afviklet rundt omkring i Danmark.   

 

TV-tiden

DS har igennem årene haft et godt samarbejde med DR, i dag mest med sending af korte glimt med danske topresultater.

I 1989 kom TV2 til og DS indgår en 3-årig TV-aftale, der efterfølgende blev afløst af ad hoc-aftaler . I 90`erne får DS igen et længere samarbejde med DR og journalist Poul Erik Anderson omkring udsendelsen ”Dans på tværs”.

 

Omkring år tusindskiftet blev TV-rettighederne for internationale mesterskaber overtaget af WDSF, hvilket ikke gjorde det lettere for DS at opnå aftaler med danske TV-kanaler.

 

I de seneste mange år, har der været et fint samarbejde med DK4, bl.a. med sending fra alle danske mesterskaber. Derudover flere udsendelser fra EM og VM samt internationale Grand Slam-turneringer. Denne aftale ophørte i 2017.

Endelig har TV2 nu igennem 14-15 år sendt den meget populære udsendelse ”Vild med dans”, hvor flere tidligere topdansere fra DS udgør et væsentlig bidrag til succesen.

 

Internationale resultater

 

Siden oprettelsen har DS været medlem af amatørerne verdensorganisation, først IDSF, International Dance Sport Federation, i dag ændret til WDSF, World Dance Sport Federation.

Dansesporten har i alle årene været opdelt i den professionelle organisation WDC (tidligere WD&DSF) og amatørernes organisation. I forbindelse med forhandlinger om at gøre dansesporten til en olympisk disciplin, fik dansen det påbud, at kun et forbund kunne være medlem. Som tidligere nævnt, har der aldrig været det bedste samarbejde mellem organisationerne, og det lykkedes da heller ikke i denne ellers så vigtige forhandling at danne eller samarbejde i en fælles overbygning. I konsekvens heraf besluttede WDSF også selv at indføre en afdeling for professionel sportsdans, så der stadig var mulighed for en optagelse. De første danske par begyndte at deltage her fra 2013.

 

Igennem alle år har danske par gjort sig flot gældende i mange finaler, først sammen med England og Norge, siden hen med Rusland, Tyskland og Italien. I dag er Øst- landene kommet godt med, og mon ikke vi snart ser par fra Asien i finalerne.         

 

Frivillige

Igennem alle årene har der heldigvis været mange frivillige ledere, hjælpere og instruktører, der har udført et stort og vigtigt arbejde til gavn for dansen, herunder tilrettelæggelse af lokale, nationale og internationale turneringer/mesterskaber.

 

Enkelte har ydet en helt ekstraordinær indsats, hvilket DS har honoreret med et Æresmedlemskab.

 

Nye initiativer og Fremtid  

 

Desværre begynder der i midten af 90`erne en generel nedgang for alle idrætsforbund af medlemmer og foreninger. Også for DS. Derfor igangsætter DIF et gigantprojekt ”Idrætten mod år 2000”. Trods dette initiativ er dansen aldrig nået tilbage til fordums dages antal dansere og foreninger. Konkurrencen mellem de også mange nye idræts-discipliner og den mere individuelle trend, der er opstået, gør det ikke lettere.

 

I forbindelse med den fortsatte tilbagegang af sportsdans, har mange klubber i stedet valgt at tage mange andre former for dans ind i undervisningen. Det har tillige for hip hop m.fl. medført indførelse af turneringer i disse danse.

 

Konsekvensen har desværre også været, at færre foreninger satser på en regulær indsat for sportsdans. På den baggrund bliver der også færre par, især de helt unge, til at turnere. En situation, der allerede er alvorlig for sportsdansens fremtid.

 

I dag har DS 3 associerede forbund, Folkedans, Seniordans og Squaredans.

 

Skal dansen og især sportsdans overleve, bliver det nødvendigt at tænke i nye baner for at få fat i mulige talenter til sportsdans.

 

DIF har på DS`s vegne udarbejdet et projektoplæg

         ”Gøre Danmarks Sportsdanserforbund til Danmarks Danseforbund”

 

Da DIF ligeledes fra 2018/19 ændrer sin økonomiske støttestruktur til medlems- forbundene, er det nødvendigt for DS at følge sine strategiske spor, bl.a. hvordan opnå flere medlemmer, samarbejde med foreninger med andre danseformer samt samle al dans i f.eks. ”Dansens Forbund”.

 

I dag findes der stadig mange foreninger, flere etableret af enkeltpersoner, der samler interesserede til dans i mange forskellige stilarter, f.eks. Argentinsk tango, Line dance, Rock ‘Roll, Jitterbug, Cheerleading, Salsa, Kørestoledans mfl.

 

Sluttelig kunne en stille bøn være, at initiativet november 2018 med afholdelse af en fællesturnering af DDD og DS, kunne udvikle sig til et blivende samarbejde til gavn for dans i sig selv, men især for sportsdansens overlevelse i Danmark.