Brønderslev Kommune vil skabe bevægelse sammen med borgerne

Brønderslev bliver den seneste kommune til at indgå i Bevæg dig for livet-samarbejdet med DIF og DGI.
23. maj 2019
Brønderslev bliver den seneste kommune til at indgå i Bevæg dig for livet-samarbejdet med DIF og DGI.

Brønderslev Byråd har godkendt en femårig aftale med DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der betyder, at Brønderslev bliver blandt de visionskommuner, der går forrest for at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning.

Borgmester Mikael Klitgaard glæder sig over den nye aftale med Bevæg dig for livet: ”Jeg er meget glad for, at vi er med som én af visionskommunerne i det her omfattende og ambitiøse samarbejde. I Brønderslev Kommune har vi fokus på, at fysiske aktiviteter og fællesskaber gavner borgernes mentale og fysiske sundhed.”

Aftalen betyder et øget fokus på de allerede eksisterende tilbud, men også på at skabe nye idrætsmuligheder for borgerne i Brønderslev:

Vi har i Bevæg dig for livet en ambitiøs målsætning om at gøre danskerne til verdens mest idrætsaktive folkefærd, og det glæder os, at Brønderslev Kommune har meldt sig på banen for at få indfriet målet. Vi glæder os til samarbejdet med kommunen, som vil betyde flere og mere fleksible idrætstilbud til borgerne, der gør det lettere at komme ud ad døren og være aktiv,” siger Per Nedergaard Rasmussen, der er leder af Bevæg dig for livet-kommune.

Indsatser på tværs

Med aftalen forpligter Brønderslev Kommune sig til at sætte gang i en række initiativer, der skal bidrage til at realisere den ambitiøse vision. Det skal prioriteres at gøre flere borgere fysisk aktive og få flere med i forpligtende fællesskaber. Visionsaftalen prioriterer et bredt fokus på at skabe bedre vilkår og muligheder for bevægelse for alle aldersgrupper lige fra børnene til seniorerne. Der vil ligeledes være fokus på muligheden for bevægelse for borgere, der er psykisk eller fysisk sårbare.  

”Vi glæder os til at sætte ekstra tryk på bevægelsen her i Brønderslev Kommune. Vi ser frem til at samarbejde bredt på tværs af den kommunale organisation og med alle interesserede parter i lokalområdet. Sammen kan vi få endnu borgere til at være en del af et fantastisk fællesskab i fritidslivet, blive mere aktive og få en masse gode oplevelser, det vil vi gerne gøre en ekstra indsats for,” udtaler borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard.

Visionsaftalen skal sikre bedre rammer og muligheder for bevægelse og fællesskab for alle målgrupper og starte konkrete initiativer i samarbejde med lokale foreninger, institutioner og andre interesserede parter.

Visionsaftalen blev godkendt af byrådet med en bred opbakning til det videre arbejde.

I alt indeholder aftalen otte prioriterede indsatsområder og målgrupper. Målet er samlet set at få 2500 flere idrætsaktive borgere i Brønderslev Kommune, blandt andet ved at få de mest inaktive mere bevægelsesaktive og få flere borgere med i nogle af de eksisterende bevægelsesfællesskaber i kommunen.

Visionsaftalen mellem DIF, DGI og Brønderslev Kommune blev formelt underskrevet i forbindelse med det årlige temamøde omkring retningen for Fritids- og Idrætsområdet, der blev afholdt tirsdag d. 21. maj i Hjallerup Kulturhus.

Kontakt:
Per Nedergaard Rasmussen, leder af Bevæg dig for livet-kommune: 61 61 40 55
Jeppe Østergaard, Bevæg dig for livet – Koordinator i Brønderslev Kommune: 20 77 73 07

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er visionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden, og involverer hele Danmark.