Politikere vil have idrætten til at løfte udsatte grupper

En undersøgelse fra DIF viser, at folketingskandidater fra alle partier gerne ser, at idrætten kommer til at spille en endnu større rolle ift. socialt udsatte grupper, integration og åben skole. DIF har alle tre områder som mærkesager i forbindelse med folketingsvalget.
15. maj 2019
En undersøgelse fra DIF viser, at folketingskandidater fra alle partier gerne ser, at idrætten kommer til at spille en endnu større rolle ift. socialt udsatte grupper, integration og åben skole. DIF har alle tre områder som mærkesager i forbindelse med folketingsvalget.

Idrætten må gerne spille en større rolle i inklusionen af socialt udsatte, for integration og for åben skole. Det er budskabet i en undersøgelse, som DIF har foretaget blandt kandidaterne til det kommende folketingsvalg.

Politikerne er blevet bedt om at forholde sig, hvordan idrætten skal agere i forhold til en række samfundsopgaver. 62 procent mener, at idrætten skal tage større ansvar for inklusion af udsatte grupper, 59 procent mener, der skal tages større ansvar for integrationsarbejdet, mens 57 procent mener, at arbejdet med åben skole skal prioriteres højere.

Signalerne fra folketingskandidater bliver hilst velkommen af Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund.

”Alle tre områder er indeholdt i de mærkesager, vi fra DIF’s side i forbindelse med folketingsvalget opfordrer politikerne til at samarbejde med os om. Når både vi og politikerne ser disse områder som meget vigtige, så er det et glimrende udgangspunkt for i fællesskab at skabe resultater. Og vi har en række færdige forslag til, hvordan vi sammen kan accelerere udviklingen.”


Udsatte grupper og integration i foreningslivet

På integrationsområdet og i forhold til arbejdet med udsatte danskere er DIF allerede godt i gang. Indsatsen DIF get2sport hjælper idrætsforeningerne i de udsatte boligområder, og DIF samarbejder med blandt andet OMBOLD og Idræt for sindet om idræt for udsatte grupper, men DIF ser gerne at indsatsen styrkes.

”Vi ønsker at lave et integrationspartnerskab med staten, så der kan sikres en varig finansiering og udvidelse af vores integrationsindsatser, som vi har dokumentation for virker. Vi ønsker også, at der bliver skabt en national platform for udsatteidrætten, så alle grupper i samfundet kan blive en del af hverdagens fællesskaber. Vi kan ikke løfte opgaven alene, men har brug for støtte hertil fra staten”, siger Poul Broberg.


En mere aktiv skole

Også på skoleområdet er DIF klar med nogle konkrete opfordringer. DIF bakkede op om bevægelseselementerne i folkeskoleloven, hvor der står, at elever skal have 45 minutters daglig fysisk aktivitet, og at skolerne skal samarbejde med andre eksterne aktører som eksempelvis idrætsforeninger.

”Alt for mange steder halter det med indførelsen af de 45 minutters fysisk aktivitet i folkeskolerne. Her opfordrer vi politikerne til at handle for at få sat skub i udviklingen. Desuden opfordrer vi politikerne til at samle op på erfaringerne med implementeringen af åben skole og stille sig i spidsen for arbejdet med at sikre, at åbent dagtilbud bliver en succes. Vi står klar til at hjælpe, for der er så mange positive effekter af at have fysisk aktive børn i skoler og dagtilbud,” understreger Poul Broberg.

Fakta om undersøgelsen:

Kandidatundersøgelsen er udarbejdet af DIF Kommunikation og Analyse i perioden 13/12 2018-11/04-2019. Her er kandidater til folketingsvalget 2019 per mail blevet bedt om at deltage i undersøgelsen. I alt har 795 folketingskandidater fået mulighed for at deltage. Heraf har 395 gennemført besvarelsen, 323 har ikke svaret, mens 77 har svaret ufuldstændigt.
Download undersøgelsen her: Kandidatundersøgelse

DIF’s mærkesager:

DIF har identificeret fem mærkesager i forbindelse med folketingsvalget.

• Inklusion af udsatte danskere og integration i foreningsfællesskaberne
• Flere idrætsaktive danskere (Bevæg dig for livet)
• Trygge rammer for foreningslivet
• Flere og bedre idrætsfaciliteter
• En aktiv skole

Læs mere om DIF’s mærkesager på www.dif.dk/fv19