DIF indfører ny whistleblowerordning og etisk komité

På DIF’s årsmøde 2019 er en række tiltag, der skal sikre idrættens integritet, netop blevet vedtaget.
4. maj 2019
På DIF’s årsmøde 2019 er en række tiltag, der skal sikre idrættens integritet, netop blevet vedtaget.

En ny etisk komité og en whistleblowerordning er blandt de nye tiltag, der fremover skal være med til at sikre idrættens integritet. Det besluttede repræsentantskabet ved DIF’s årsmøde den 4 maj i Idrættens Hus i Brøndby.

Forslaget om at etablere en etisk komité og en whistleblowerordning vil fremadrettet kunne hjælpe idrættens forbund, foreninger, instanser og atleter, der er kommet i klemme. De får nu et uafhængigt sted at gå til. Og DIF får mulighed for at blive bekendt med etisk forkastelige forhold, som ellers ikke ville komme frem i lyset.

Baggrunden for beslutningen er, at DIF og specialforbundene ønsker at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand. En good governace-arbejdsgruppe har således fremlagt et forslag, der vedrører følgende fire temaer:

• Tidsbegrænsning for bestyrelseshverv og aldersgrænse for intern revision

• Etablering af en etisk komité og tilhørende whistleblower-ordning

• Fastlæggelse af kompetencekrav og mandat for intern revision

• Fastlæggelse af et direktørmandat

DIF’s formand Niels Nygaard siger:

”DIF og specialforbundene har heldigvis ikke været ramt af åbenlyse tilfælde af mismanagement og korruption, som kendes fra international side. Fra det lokale foreningsniveau og hele vejen gennem organisationen er drift og ledelse tværtimod båret af ansvar og ordentlighed. Det har alligevel, efter DIF’s bestyrelses opfattelse, været fornuftigt og passende at foretage en 360-graders gennemlysning af DIF med governance-briller på. Med de nye good governance-tiltag kan DIF og specialforbundene blive fremtidssikret, så de står stærkest muligt internationalt og kan være med til at drive good governance-dagsordenen.”