BLOG: Rig på natur – rig på oplevelser

DIF's bestyrelsesmedlem Niels-Christian Levin Hansen stiller op som formandskandidat til Friluftsrådet, når der er formandsvalg den 30. april. Han har forfattet denne blog, hvor han blandt andet opfinder begrebet 'rettidig omsorg'.
5. apr 2019
DIF's bestyrelsesmedlem Niels-Christian Levin Hansen stiller op som formandskandidat til Friluftsrådet, når der er formandsvalg den 30. april. Han har forfattet denne blog, hvor han blandt andet opfinder begrebet 'rettidig omsorg'.
Flere grønne omgivelser er rettidig omsorg
Alle os, der dyrker et aktivt friluftsliv, ved det jo godt – det er godt for krop og sind. Forskerne bekræfter os gang på gang:
 
Et nyt studie fra Aarhus Universitet ved postdoc Kristine Engemann, konkluderer, at de børn, der er vokset op i de grønneste omgivelser, har op til 55 procent mindre risiko for at udvikle en psykisk lidelse senere i livet end de børn, der er vokset op i de mindst grønne omgivelser. Denne langsigtede effekt supplerer tidligere resultater om børns generelle trivsel i det grønne, f.eks. via daginstitutioner.
 
Friluftsrådet skal blive ved med at gribe sådanne nye resultater og arbejde for flere grønne omgivelser – det er det, jeg vil kalde rettidig omsorg.
 
Mere bynær skov er en god investering
De danske skove modtager 70 mio. besøg om året, og tre ud af fire besøg er i den nærmeste skov. Vores lands-og kommunalpolitikere ved godt, at investering i bynær skov også er en investering i folkesundheden. Både fordi det er godt for krop og sind at komme derud, og fordi vi samtidig beskytter grundvandet.
 
I Århus investeres der f.eks. massivt i bynær skov via en partnerskabsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet, Lokale- og anlægsfonden og vandforsyningsselskabet. Aftalen sikrer, at Århus får det største sammenhængende naturområde i byens nyere historie.
Det forventes, at friluftslivet i området i 2030 vil have en markant velfærdsværdi bl.a. fordi, man både arbejder med landskabelig sammenhængskraft og naturindhold og med faciliteter, der understøtter friluftslivet. Sidstnævnte på baggrund af inddragelse af brugere og interessenter.
 
I Friluftsrådet skal vi fortsat arbejde for, at der kommer flere bynære skove og sikre, at rådets lokale medlemmer får indflydelse på såvel naturindhold som friluftsfaciliteter. Den indflydelse skal ske både gennem brugerrådene og i inddragelsen af alle de forskellige fantastiske ildsjæle derude. Samtidig skal vi i Friluftsrådet arbejde for, at politikerne holder fingrene fra den bynære skov i Fingerplanen.
 
Mere rig natur er nødvendig
Ifølge EU’s biodiversitetsstrategi, som udspringer af FN-konventionen fra Rio, skal 17 procent af landets areal naturforvaltes til fordel for biodiversiteten. Natura 2000-beskyttelse er her et af de bedste værktøjer.
 
På EU-kommissionens Natura 2000-barometer ligger Danmark blot lige over 8 procent. Danmark er et meget opdyrket land med stor befolkningstæthed, men det er Holland også, og de har f.eks. udpeget 13,3 procent. Friluftsrådet skal fortsat arbejde for flere Natura 2000-områder. For naturens skyld og for vores skyld.