PRM: FÆRRE MEDLEMMER I IDRÆTSFORENINGERNE I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Det seneste år er der kommet 90 færre medlemmer i Vesthimmerlands Kommunes idrætsforeninger, mens der på landsplan er sket en stigning i antallet af foreningsaktive.
9. apr 2019
Det seneste år er der kommet 90 færre medlemmer i Vesthimmerlands Kommunes idrætsforeninger, mens der på landsplan er sket en stigning i antallet af foreningsaktive.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser et fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Vesthimmerlands Kommune. Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 90 medlemmer tilbage, så der nu er 18.170 medlemmer fordelt på kommunens 123 foreninger.

”Heldigvis er der kun ganske få kommuner, hvor der er en tilbagegang. Det er vigtigt for os i idrætsorganisationerne, at foreningsidrætten kan fortsætte med at stå stærkt i Danmark. Derfor arbejder vi for at skabe flere og bredere motionstilbud i samarbejde med idrætsforeningerne. Tilbud, som passer til de idrætsbehov, den danske befolkning har,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der dog en fremgang på 26.158 unikke medlemmer i idrætsforeningerne, så det samlede medlemstal i DGI og DIF nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger.

Væksten udspringer af en positiv udvikling i de to organisationers fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet bidrager med 17.759 flere medlemmer i 2018 til DGI og DIF. Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Seniorerne rykker igen
Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer, hvilket især er glædeligt for Vesthimmerlands Kommune, der er såkaldt Bevæg dig for livet-seniorkommune. Kommunen har fokus på at styrke tilbuddene til seniorerne for at bidrage til DGI og DIF’s mål om at få verdens mest idrætsaktive nation, og her har Vesthimmerlands Kommune altså selv det seneste år bidraget med en fremgang til den store stigning i aldersgruppen 60 + på over seks procent.

Selvom golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.

”Den store stigning i antallet af seniormedlemmer skyldes blandt andet, at idrætsforeningerne formår at fastholde de voksne medlemmer ved at styrke idrætstilbuddene og ikke mindst sætte fokus på det sociale samvær. Det er vores konstante ambition i DGI og DIF, at vi i foreningsidrætten sørger for at have motionstilbud til alle aldre og køn,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.257.014unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.