PRM: FÆRRE MEDLEMMER I IDRÆTSFORENINGERNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det seneste år er der kommet 434 færre medlemmer i Ikast-Brande Kommunes idrætsforeninger, mens der på landsplan er sket en stigning i antallet af foreningsaktive.
9. apr 2019
Det seneste år er der kommet 434 færre medlemmer i Ikast-Brande Kommunes idrætsforeninger, mens der på landsplan er sket en stigning i antallet af foreningsaktive.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser et fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Ikast-Brande Kommune. Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 434 medlemmer tilbage, så der nu er 18.524 medlemmer fordelt på kommunens 110 foreninger.

Ikast-Brande Kommune er såkaldt visionskommune og samarbejder derfor med DIF og DGI om den fælles vision Bevæg dig for livet, der har som mål at gøre Danmark til den mest aktive nation i verden.

”Samarbejdet går rigtig godt, og der er sat gang i mange gode initiativer. Det tager tid at ændre vaner, og vi har en stærk tro på, at det gode samarbejde mellem kommunen og idrætsforeningerne vil bære frugt. Vi har et klart mål om at skabe flere og bredere motionstilbud i idrætsforeningerne, som er tilpasset de idrætsbehov, den danske befolkning har,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Trods en tilbagegang i enkelte kommuner, så er der på landsplan en fremgang på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i DGI og DIF nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger.

Væksten er også en positiv udvikling af organisationernes fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet bidrager med 17.759 flere medlemmer i 2018 til DGI og DIF. Det er især fitness, tennis, og fodbold, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Visionskommuner
Udover de visionskommuner, der allerede har indgået et samarbejde med Bevæg dig for livet, forventer DGi og DIF samlet set at have indgået 20 forpligtende samarbejder med visionskommunerne inden årets udgang. Kommuner, der har skrevet under på, at de vil gøre en særlig indsats for bevægelsen. Ikast-Brande Kommune er en del af DGI og DIF’s Bevæg dig for livet-samarbejde. Rollen som visionskommune skal hjælpe Ikast-Brande Kommune til at styrke kommunens motionstilbud, så de passer til alle aldre og køn og hjælpe dem til at få flere medlemmer ind i foreningerne.

”Vi har en vigtig opgave i at sikre, at idrætten er for alle. Bevæg dig for livet-samarbejdet er en vision, der understøtter danskernes sundhed, fællesskaber og netværk. Det er en vision, som vi alle skal løfte, derfor skal der stadig arbejdes på at tænke idrætten ind på tværs af forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.257.014unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.