PRM: FREMGANG I ANTALLET AF IDRÆTSAKTIVE I KOLDING KOMMUNE

1.576 flere medlemmer er kommet til Kolding Kommunes idrætsforeninger det seneste år. Også på landsplan er der sket en stigning i antallet af foreningsaktive.
9. apr 2019
1.576 flere medlemmer er kommet til Kolding Kommunes idrætsforeninger det seneste år. Også på landsplan er der sket en stigning i antallet af foreningsaktive.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Kolding Kommune. Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 1.576 medlemmer frem, så der nu er 37.371 medlemmer fordelt på kommunens 172 foreninger.

Kolding Kommune er såkaldt visionskommune, hvilket betyder at kommunen har indgået et forpligtende samarbejde med DGI og DIF for at få endnu flere idrætsaktive danskere og på den måde hjælpe til for, at Danmark bliver verdens mest idrætsaktive nation, og noget tyder nu på, at samarbejdet har båret frugt:

”Vi glæder os over den flotte fremgang, der er i foreningsidrætten, og den viser, hvor vigtig idrætsorganisationernes fælles indsats i Bevæg dig for livet-samarbejdet er. Vi har arbejdet for, at klassiske idrætter også kan være fleksible motionstilbud, der kræver mindre forpligtelse af udøveren, og det er noget, mange danskere heldigvis har taget til sig,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger.

Visionskommuner gør en særlig indsats
På trods af den glædelige fremgang, skal der stadig arbejdes for at nå DGI og DIF’s fælles mål om at få verdens mest idrætsaktive nation. Derfor er der fokus på, at idrætten og landets kommuner samarbejder tæt for at kunne tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen.

Det forventes, at der inden årets udgang vil være indgået 20 forpligtende kommunesamarbejder:

”Arbejdet forsætter i retning mod at nå vores mål om at blive verdens mest idrætsaktive nation, så endnu flere danskere kommer med på holdet og oplever glæden ved at dyrke idræt i fællesskab. Vi har en vigtig opgave i at understøtte danskernes sundhed, fællesskab og netværk. En opgave vi skal løfte i de gode samarbejder med kommunerne,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Væksten udspringer desuden af en positiv udvikling i de to organisationers fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet bidrager med 17.759 flere medlemmer i 2018 til DGI og DIF. Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.257.014 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.