PRM: FREMGANG I ANTALLET AF IDRÆTSAKTIVE I HADERSLEV KOMMUNE

537 flere medlemmer er kommet til Haderslev Kommunes idrætsforeninger det seneste år. Også på landsplan er der sket en stigning i antallet af foreningsaktive.
9. apr 2019
537 flere medlemmer er kommet til Haderslev Kommunes idrætsforeninger det seneste år. Også på landsplan er der sket en stigning i antallet af foreningsaktive.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Haderslev Kommune. Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 537 medlemmer frem, så der nu er 26.513 medlemmer fordelt på kommunens 131 foreninger.

”Vi glæder os over den flotte fremgang, der er i foreningsidrætten, og den viser, hvor vigtig idrætsorganisationernes fælles indsats i Bevæg dig for livet-samarbejdet er. Vi har arbejdet for, at klassiske idrætter også kan være fleksible motionstilbud, der kræver mindre forpligtelse af udøveren, og det er noget, mange danskere heldigvis har taget til sig,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger.

Væksten udspringer blandt andet af en positiv udvikling i de to organisationers fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet bidrager med 17.759 flere medlemmer på landsplan i 2018 til DGI og DIF. Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Seniorerne rykker i Haderslev
Den største medlemsfremgang i 2018 findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer, hvilket især er glædeligt for Haderslev Kommune, der er såkaldt Bevæg dig for livet-seniorkommune. Kommunen har fokus på at styrke tilbuddene til seniorerne for at bidrage til DGI og DIF’s mål om at få verdens mest idrætsaktive nation, og her har Haderslev Kommune altså selv det seneste år bidraget med en fremgang til den store stigning i aldersgruppen 60 + på næsten seks procent.

Selvom golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer, der her får mulighed for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.

”Den store stigning i antallet af seniormedlemmer skyldes blandt andet, at idrætsforeningerne formår at fastholde de voksne medlemmer ved at styrke idrætstilbuddene og ikke mindst sætte fokus på det sociale samvær. Det er vores konstante ambition i DGI og DIF, at vi i foreningsidrætten sørger for at have motionstilbud til alle aldre og køn,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.257.014 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.